Home » Centra » Centrum zdraví a životního prostředí » InAirQ » Seminář 19. 6. 2017
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Seminář 19. 6. 2017

Seminář k projektu InAirQ pořádaný SZÚ a národním EQF pro ředitele škol a jejich spolupracovníky.


Program:

  1.  Úvod Dr. Kazmarová, SZÚ

  2. Znečištění ovzduší (Dr. B. Kotlík, SZÚ)

  3. Vliv znečištěného ovzduší na zdraví (Dr. H. Kazmarová, SZÚ)

  4. Vnitřní ovzduší ve školách v ČR – přehled situace (Ing. M. Mikešová, SZÚ)

  5. Projekt InAirQ – úvodní informace (Dr. H. Kazmarová, SZÚ)

  6. Výsledky SWOT analýzy k situaci v českých školách (Mgr. L. Pekařová, SZÚ)

  7. Měření kvality ovzduší v rámci projektu (Dr. B. Kotlík, SZÚ)

  8.                            Zdravá škola - firemní prezentace O2 (Ing. P. Hájek, O2)
  9. Prezenční listina

Fotografie:

a3a011ae66.jpg     6a5768045d.jpg

Nahoru