Home » Centra » Centrum zdraví a životního prostředí » InAirQ » Seminář 31. 5. 2018
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Seminář 31. 5. 2018

Seminář 31. 5. 2018 byl zaměřen na základní informaci o realizovaných činnostech tj. o proměření všech 12 škol včetně úvodní prezentace výsledků měření, o připravovaném akčním plánu pro ZŠ Marjánka, zahrnoval i prezentaci zkušeností z měření, informaci o komunikaci projektu v médiích a o návštěvě vybraných nových škol v Rakousku a Finsku. V rámci jednání fóra bylo české EQF rozšířeno o tři nové členy - prvním je Simona Kalvoda - ředitelka České rady pro šetrné budovy, o Ing. Vilmu Michelčíkovou z ZŠ J. A. Komenského v Čelákovicích a o Ing. Petra Hájka - specialistu přenosové techniky a vysokorychlostních okruhů ve společnosti O2.


  1. Úvod - Stručná rekapitulace stavu řešení projektu (Dr. H. Kazmarová)
  2. Proměřené školy – přehled výsledků  (Ing. V. Vrbíková)
  3. Zkušenosti z praxe  (Dr. B. Kotlík)
  4. Jak tomu může být - benchmark visits  (Dr. Kazmarová)
  5. Komunikace, medializace, prezentace  (Dr. Kotlík)
  6. Akční plán - ZŠ Marjánka Praha 6  (Ing. M. Mikešová)
  7. Doplňující sdělení - Zdravá škola  (Dr. M. Kódl)

 Prezenční listina

Nahoru