SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Mezilaboratorní porovnávání » Programy způsobilosti pro vodu » Senzorická analýza vody – hodnocení pachu a chuti
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Senzorická analýza vody – hodnocení pachu a chuti

Účel programu: Tento program zkoušení způsobilosti je zaměřen na senzorickou analýzu vody - hodnocení pachu a chuti na místě odběru a v laboratoři. Hodnocení mohou účastníci provádět postupem podle ČSN 75 7340 - Kvalita vody. Metody orientační senzorické analýzy nebo podle ČSN EN 1622 - Jakost vod. Stanovení prahového čísla pachu, stanovení prahového čísla chuti. Program je pořádán ve spolupráci s firmou Englober s.r.o. (Mgr. Veronika Vospělová)

Koordinátor: Ing. Lenka Bendakovská, Ph.D., tel.: 267082514, e-mail: lenka.bendakovska@szu_cz

Informace k aktuálně probíhajícímu programu: V roce 2020 bude pořádano jedno kolo programu. Zkoušení na místě i vydávání vzorků pro laboratorní zpracování bude probíhat  16. června 2020 ve Státní zdravotním ústavu v Praze. Vzorky je možné zaslat také poštou.

Starší zprávy a prezentace: Program je pořádán od roku 2003. K dispozici ze starších kol programů jsou některé hodnotící zprávy (včetně fotodokumentace), případně další informace.

Nahoru