Home » Mezilaboratorní porovnávání » Programy způsobilosti pro vodu » Senzorická analýza vody – zkoušení pachu a chuti
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Senzorická analýza vody – zkoušení pachu a chuti

Účel programu: Tento program zkoušení způsobilosti je zaměřen na senzorickou analýzu vody - hodnocení pachu a chuti na místě odběru a v laboratoři. Hodnocení mohou účastníci provádět postupem podle ČSN 75 7340 - Kvalita vody. Metody orientační senzorické analýzy nebo podle ČSN EN 1622 - Jakost vod. Stanovení prahového čísla pachu, stanovení prahového čísla chuti. Do programu je zařeno také hodnocení slovního popisu pachu a chuti. Program je pořádán ve spolupráci s firmou Englober s.r.o. (Mgr. Veronika Vospělová)

Koordinátor: Ing. Lenka Mayerová (Bendakovská), Ph.D., tel.: 267082514, e-mail: lenka.mayerova@szu_cz

Informace k aktuálně probíhajícímu programu: V roce 2021 je plánováno jedno kolo programu. Zkoušení na místě a vydávání vzorků proběhně 14. září 2021 ve Státní zdravotním ústavu v Praze. Vzorky bude možné zaslat také poštou.

Starší zprávy a prezentace: Program je pořádán od roku 2003. K dispozici ze starších kol programů jsou některé hodnotící zprávy (včetně fotodokumentace), případně další informace.

Nahoru