Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro stafylokoky » Publikace CEM » Smrtelné případy pneumonie vyvolané kmenem...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Smrtelné případy pneumonie vyvolané kmenem Staphylococcus aureus s produkcí Pantonova - Valentinova leukocidinu

Kmeny Staphylococcus aureus s produkcí Pantonova - Valentinova leukocidinu (PVL) mohou vyvolat, vedle kožních onemocnění, také život ohrožující abscedující pneumonie. Ve formě sekundární bakteriální infekce následují obvykle po respirační viróze. V článku referujeme o dvou případech velice rychle probíhajících pneumonií s letálním koncem, u nichž byl jako etiologické agens prokázán PVL-pozitivní kmen S. aureus.


 

Smrtelné případy pneumonie vyvolané kmenem Staphylococcus aureus s produkcí Pantonova - Valentinova leukocidinu Smrtelné případy pneumonie vyvolané kmenem s produkcí Pantonova - Valentinova leukocidinu (71,03 KB)

 

 

 

Nahoru