SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Centrum hygieny práce a pracovního lékařství » Oddělení pro hodnocení expozice chemickým... » Výzkumné projekty Oddělení pro hodnocení... » Současné projekty
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Současné projekty

Současné výzkumné projekty řešené Oddělením pro hodnocení expozice chemickým látkám na pracovišti


2B08051 Nová strategie biologického monitorování exposice mutagenům a karcinogenům (MŠMT)

Řešitel: doc. Ing. Igor Linhart, CSc.,VŠCHT Praha, spoluřešitel RNDr. Jaroslav Mráz, CSc., SZÚ Praha, Doba řešení: 2008-2011 Mutageny a karcinogeny v životním a pracovním prostředí představují významný zdroj zdravotního rizika. Projekt je zaměřen na základní výzkum specifických biologických indikátorů poškození DNA cizorodými látkami a vypracování metod detekce a stanovení specifických DNA aduktů v biologickém materiálu, především v moči.


 

IAAX01110901 Úloha adrenergní signalizace a oxidativního stresu v molekulárních mechanismech kardioprotektivního působení chronické hypoxie (GA AV ČR)

Řešitel: RNDr. Jiří Novotný, DSc., PřFUK Praha, spoluřešitel: RNDr. Jaroslav Mráz, CSc., SZÚ Praha, Doba řešení: 2009-2013 Hlavním cílem projektu je zlepšit porozumění molekulárním mechanismům kardioprotektivního působení chronické hypoxie.


 

zpět

Nahoru