SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro zarděnky,... » Očkování proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám » Spalničky - historie vakcinace
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Spalničky - historie vakcinace

 


Pravidelná jednodávková vakcinace proti spalničkám:

9/1969:  zahájení - děti narozené 1968 starší 10 měsíců

1970: posun věkové hranice na 12 měsíců věku dítěte

Mimořádná vakcinace dětí očkovaných jednou dávkou (ročníky 1968-1973): 

9/1975 – 1978:  II. očkování dětí prvních tříd

1979 -1981:  II. očkování dětí osmých tříd

Pravidelná dvoudávková vakcinace a posun věkové hranice na 15 měsíců:

1982: I. dávka: od prvního dne 15. měsíce věku dítěte

          II. dávka: za 6 – 10 měsíců od první dávky

Pravidelná dvoudávková vakcinace, posun věkové hranice a rozšíření očkování [1]

2018: současné očkovací schéma:

            I. dávka: nejdříve od prvního dne 13. měsíce věku dítěte do dovršení 18. měsíce věku dítěte

            II. dávka: od dovršení pátého do dovršení šestého roku věku dítěte

Zvláštní očkování proti spalničkám:

Jedna dávka očkovací látky se aplikuje u fyzických osob nově přijímaných do pracovního nebo služebního poměru na pracovišti infekčním nebo dermatovenerologickém a to kromě osob s pozitivním titrem IgG protilátek proti viru spalniček a osob s prokazatelně prožitým onemocněním spalničkami.

Očkovací látky:

1969 – 1987 celoplošně Movivac (monovakcína - spalničky)

1987 – 1994 celoplošně Mopavac (bivalentní vakcína - spalničky, příušnice)

březen 1995 – 2009 celoplošně Trivivac (trivalentní vakcína - spalničky, příušnice, zarděnky)

2003 pro samoplátce Priorix (registrace 3. 11. 1999)

2007 pro samoplátce Priorix-Tetra (kvadrivalentní vakcína – spalničky, příušnice, zarděnky, plané neštovice)

5/2006 M-M-RVAXPRO (trivalentní vakcína - spalničky, příušnice, zarděnky)

9/2009 celoplošně Priorix (trivalentní vakcína - spalničky, příušnice, zarděnky)

 

PROFYLAKTICKÁ VAKCINACE [2]

Očkování do 72 hodin po expozici spalničkové nákaze může snížit riziko onemocnění o minimálně 90%. Profylaktická vakcinace je kontraindikovaná u těhotných žen kvůli zarděnkové složce vakcíny. Z téhož důvodu by žena po vakcinaci neměla 1 měsíc otěhotnět.

 

 

Literatura:

1. Vyhláška č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem ve znění pozdějších předpisů, platnost od 1. 1. 2018

2.  Petráš M, Lesná IK, Manuál očkování 2010 ISBN 978-80-254-5419-0, str. 197-252

 

 

 

Nahoru