Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro streptokokové... » Surveillance
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Surveillance


Prezentace MUDr. Kozáková - Aktuální situace IPO

Prezentace z Hradeckých vakcinologických dní 2018


 

Formulář IPO


 

Surveillance invazivního pneumokokového onemocnění v České republice 2014

Prezentace z XI. Hradeckých vakcinologických dnů


 

Odkaz na Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie (CEM)

ZPRÁVY CEM vydává měsíčně Státní zdravotní ústav. Periodikum navazuje na časopis Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie, který vycházel v letech 1992 - 2007 a na Zprávy epidemiologie a mikrobiologie, které vycházely od prosince 2009 do února 2011. Archiv všech čísel, která byla na webu od ledna 1999 do prosince 2007 vydána, je na adrese: http://www.szu.cz/publikace/zpravy-centra-epidemiologie-a-mikrobiologie


 

Surveillance invazivního pneumokokového onemocnění v České republice 2013 - prezentace

Dokument na téma surveillance invazivního pneumokokového onemocnění, prezentovaný na Pečenkových dnech 2014


 

Surveillance

Systém epidemiologické bdělosti invazivních pneumokokových onemocnění - legislativní úprava - definice případu (case definice)


 

Surveillance invazivních pneumokokových onemocnění (IPO)

Celorepublikový program IPO byl zahájen v lednu 2008 a legislativně podložen Metodickým návodem - Systém epidemiologické bdělosti invazivních pneumokokových onemocnění.


 

 

 

 

Nahoru