Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro antibiotika » EUCAST dokumenty » Vyšetření antibiotické citlivosti bakterií » Kontrola kvality EUCAST
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Kontrola kvality EUCAST

Aktuální tabulky s rozmezím MIC a průměrů zón kontrolních kmenů. Změny mezi starou a novou verzí jsou popsány v úvodu, viz  Tabulky pro kontrolu kvality EUCAST.


 

Tabulky pro kontrolu kvality EUCAST Tabulky pro kontrolu kvality EUCAST (228.65 KB)
(verze 11, platná od 1. 1. 2021)

 

 Referenční hodnoty MIC (mg/l) pro definované kmeny Streptococcus pneumoniae ze sbírky EUCAST/CCUG s rozdílnou úrovní citlivosti k beta-laktamovým antibiotikům. 10 kmenů, které vykazují v hodnotách MIC různé úrovně citlivosti na betalaktamy od izolátů divokého typu až po vysoce rezistentní. Referenční hodnoty MIC (mg/l) pro definované kmeny Streptococcus pneumoniae ze sbírky EUCAST/CCUG s rozdílnou úrovní citlivosti k beta-laktamovým antibiotikům. (167.65 KB)
10 kmenů, které vykazují v hodnotách MIC různé úrovně citlivosti na betalaktamy od izolátů divokého typu až po vysoce rezistentní.

 

 

 

Nahoru