SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví, výživa, bezpečnost potravin a předmětů... » Zdraví, výživa a potraviny » Dlouhá pracovní doba zabíjí - říká WHO
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Dlouhá pracovní doba zabíjí - říká WHO

Podle WHO (17.5.21) dlouhá pracovní doba vedla v roce 2016 k odhadovanému počtu 745 000 úmrtí na mrtvici a srdeční choroby, což je nárůst o 29% od roku 2000. Nová globální zpráva WHO a Mezinárodní organizace práce zdůrazňuje, že práce více než 55 hodin týdně je hlavní rizikový faktor pro nemoc a smrt. Takže nejen faktory životního stylu, ale i "práce", kterou jen tak ignorujeme a oceňujeme "pracanty", může efektivně zabíjet v nízkém věku...


29% nárůst od roku 2000

Dlouhá pracovní doba vedla v roce 2016 k 745 000 úmrtím na cévní mozkovou příhodu a ischemickou chorobu srdeční, což je podle posledních odhadů Světové zdravotnické organizace a Mezinárodní organizace práce zveřejněných dnes v Environment International, 29% nárůst od roku 2000.

V první globální analýze ztrát na životech a zdraví spojené s dlouhým pracovním časem odhadují WHO a MOP, že v roce 2016 zemřelo na mrtvici 398 000 lidí a 347 000 na srdeční choroby v důsledku odpracování nejméně 55 hodin týden. V letech 2000 až 2016 se počet úmrtí na srdeční choroby v důsledku dlouhé pracovní doby zvýšil o 42% a na cévní mozkovou příhodu o 19%.

Zatížení je hlavně u mužů

Toto zatížení chorobami z povolání je obzvláště významné u mužů (72% úmrtí došlo u mužů), lidí žijících v regionech západního Pacifiku a jihovýchodní Asie a pracovníků středního nebo staršího věku. Většina zaznamenaných úmrtí byla mezi lidmi umírajícími ve věku 60-79 let, kteří pracovali 55 hodin nebo více týdně ve věku od 45 do 74 let.

Vzhledem k tomu, že je nyní známo, že dlouhá pracovní doba odpovídá za přibližně jednu třetinu celkové odhadované zátěže nemocí z povolání, je považována za rizikový faktor s největší zátěží nemocí z povolání.

o posouvá myšlení směrem k relativně novému a více psychosociálnímu rizikovému faktoru při práci pro lidské zdraví.

55 hodin týdně a více = zvýšené zdravotní riziko

Studie dospěla k závěru, že práce 55 a více hodin týdně je spojena s odhadovaným 35% vyšším rizikem cévní mozkové příhody a 17% vyšším rizikem úmrtí na ischemickou chorobu srdeční, ve srovnání s 35-40 hodinami týdně.

Dále se zvyšuje počet lidí pracujících dlouhé hodiny a v současné době činí 9% celkové populace na celém světě. Tento trend vystavuje ještě více lidí riziku pracovního postižení a předčasné smrti.

Nová analýza přichází, když pandemie COVID-19 ukázala na organizaci pracovní doby; pandemie zrychluje vývoj, který by mohl podpořit trend zvyšování pracovní doby.

Žádná práce nestojí za riziko mrtvice nebo srdečních chorob

„Pandemie COVID-19 významně změnila způsob práce mnoha lidí,“ řekl Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel WHO. „Práce na dálku se stala normou v mnoha průmyslových odvětvích, což často stírá hranice mezi domovem a prací. Kromě toho bylo mnoho podniků nuceno omezit nebo ukončit provoz, aby ušetřily peníze, a lidé, kteří jsou stále na výplatní listině, nakonec pracují déle hodiny. Žádná práce nestojí za riziko mrtvice nebo srdečních chorob. Vlády, zaměstnavatelé a zaměstnanci musí spolupracovat, aby se dohodli na omezeních ochrany zdraví zaměstnanců. “

„Práce 55 hodin a více týdně představuje vážné zdravotní riziko,“ dodala Dr. Maria Neira, ředitelka odboru životního prostředí, změny klimatu a zdraví ve Světové zdravotnické organizaci. "Je čas, abychom se všichni, vlády, zaměstnavatelé a zaměstnanci probudili k tomu, že dlouhá pracovní doba může vést k předčasné smrti."

Vlády, zaměstnavatelé a zaměstnanci mohou na ochranu zdraví zaměstnanců přijmout následující opatření:

  1. vlády mohou zavést, implementovat a vymáhat zákony, předpisy a politiky, které zakazují povinné přesčasy a zajišťují maximální limity pracovní doby;
  2. bipartitní nebo kolektivní smlouvy mezi zaměstnavateli a sdruženími zaměstnanců mohou zajistit flexibilnější pracovní dobu a zároveň se dohodnout na maximálním počtu pracovních hodin;
  3. zaměstnanci mohli sdílet pracovní dobu, aby zajistili, že počet odpracovaných hodin nebude stoupat nad 55 nebo více za týden.

Odkaz na zdroj WHO.

Proč o tom hovoříme? ...souvislosti jsou jednoznačně spojité s životním stylem a pozvolným rozvojem chronických zánětů v těle.... 

prof. J.Ruprich, CZVP SZÚ, 23.5.21

Nahoru