SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN

Kontakt pro média:

Tiskové oddělení
Ing. Klára Doláková, MBA 
tel.: + 420 267 082 210
e-mail: tisk@szu_cz
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví, výživa, bezpečnost potravin a předmětů... » Doplňky stravy, zdravotní tvrzení » Uvádění doplňků stravy do oběhu
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Uvádění doplňků stravy do oběhu

Základní informace


Uvádění do oběhu – notifikace

Od 1.1.2015 :

podle §3d, odst.1,písm.b) zákona o potravinách č.110/1997 ve znění pozdějších předpisů je provozovatel potravinářského podniku uvádějící na trh doplňky stravy povinen oznámit uvedení doplňků stravy Ministerstvu zemědělství před jejich prvním uvedením na trh zasláním českého textu označení (textu etikety). Oznámení se posílá v listinné podobě na adresu Ministerstva zemědělství,

Ministerstvo zemědělství

Odbor potravinářské výroby a legislativy
Těšnov 17
117 05 Praha 1,

nebo elektronicky na adresu

podatelna@mze_cz, s poznámkou notifikace-doplněk stravy.

Informace o postupu notifikace doplňků stravy lze získat na webových stránkách ministerstva zemědělství.

Odborné stanovisko SZÚ, Certifikát zdravotní bezpečnosti

zahrnuje

- posouzení složení přípravku z hlediska zdravotní nezávadnosti a platné legislativy(formy vitaminů a minerálních látek, použití rostlinných částí a jejich extraktů z hlediska tradičního používání na území EU, množství účinných složek v doporučené denní dávce a další…)

- posouzení označení přípravku z hlediska platných předpisů včetně doporučených varování pro citlivé skupiny populace, posouzení použitých zdravotních tvrzeních

provádí

Oddělení pro bezpečnost speciálních druhů potravin a mikrobiologie PBU
(bud. č.11, přízemí, č. dv. 86, Ing. Daniela Winklerová, daniela.winklerova@szu_cz, tel. 267082318, 267082341)


Žadatel předkládá
:

1. Žádost , možno použít i vlastní žádost *)

2. Text české etikety *)

3. Produktovou specifikaci, popř. podnikovou normu

4. Vzorky 1-2 ks podle velikosti **)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) povinná dokumentace                                                                                             
**) jen v případě laboratorních vyšetřeních

SZÚ na základě žádosti zasílá žadateli potvrzení objednávky s uvedeným termínem a  cenovou kalkulací (23,00 KB)
(obvyklá doba pro vyřízení žádosti: 1-2 měsíce od podání žádosti, do 14 dnů za příplatek 100%)

Certifikát zdravotní bezpečnosti CZ (3,26 MB) EN (467,00 KB)
Vydává se s platností na 1 nebo 3 roky, podle charakteru výrobku a výsledků laboratorních vyšetření (v češtině a angličtině dle požadavků žadatele)

Certifikát slouží pro prokázání zdravotní bezpečnosti a souladu s evropským a českým potravinovým právem a nelze jej použít pro úkony správních orgánů spojené s jeho vyšším ověřováním.

Podmínky pro vydání certifikátu:

1. Odborné stanovisko SZÚ s kladným hodnocením, t.j. vyhovujícím složením a označením výrobku

2. Vyhovující laboratorní vyšetření (provádí laboratoře SZÚ nebo lze akceptovat výsledky jiné laboratoře akreditované ČIA)

Databáze ROHY (Registr rozhodnutí hlavního hygienika)

https://snzr.ksrzis.cz/snzr/rrh/

Databáze uvádí údaje o složení a další údaje včetně podmínek použití u doplňků stravy registrovaných Ministerstvem zdravotnictví do 31.12.2014

Doplňky stravy oznámené od 1.1.2015 Ministerstvu zemědělství nejsou do database vkládány.

 

Nahoru