SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví, výživa, bezpečnost potravin a předmětů... » Zdraví, výživa a potraviny » EFSA zhodnotila nutriční profil nutričního...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

EFSA zhodnotila nutriční profil nutričního značení na přední straně obalu na potravinách.

Na žádost Evropské komise byl panel EFSA pro výživu, nové potraviny a potravinové alergeny (NDA) požádán, aby poskytl vědecké poradenství týkající se nutričního profilu pro vývoj harmonizovaného povinného nutričního značení na přední straně obalu a stanovení nutričních profilů pro omezení výživových a zdravotních tvrzení na potravinách. Stanovisko bylo dokončeno 24.3.2022. V současnosti si veřejnost může stanovisko prostudovat. Materiál je připraven pro Evropskou komisi.


Stanovisko vychází ze systematických přehledů a meta-analýz studií na lidech týkajících se nutričně vhodné diety, údajů z rámce Global Burden of Disease, pokynů pro klinickou praxi, předchozích stanovisek EFSA a priorit stanovených členskými státy EU v rámci jejich výživových směrnic a souvisejících doporučení pro příjem živin/potravin.

Tyto zdravotní informace bohužel dávno známe: nasycené mastné kyseliny, sodík, přidané/volné cukry jsou v dietě jsou nadbytku, přívod dietární vlákniny a draslíku je nižší. A chybí i další živiny…

Relevantní publikace byly vyhledány prostřednictvím komplexního vyhledávání v databázi PubMed. Do hodnocení byly zahrnuty živiny, které jsou ve většině evropských zemí pravděpodobně konzumovány v nadměrném nebo nedostatečném množství. Byly zohledněny skupiny potravin, které hrají v evropském stravování důležitou roli. Panel EFSA dospěl k závěru, že příjem nasycených mastných kyselin (SFA), sodíku a přidaných/volných cukrů je ve většině evropských populací vyšší než současná výživová doporučení. Přívod dietární vlákniny a draslíku je nižší. Vzhledem k tomu, že nadměrný příjem SFA, sodíku a přidaných/volných cukrů a nedostatečný přívod dietární vlákniny a draslíku jsou spojeny s nepříznivými účinky na zdraví, mohly by být zahrnuty do výživových profilů modelů.

Licituje se o energie

Energie by mohla být zahrnuta, protože snížení příjmu energie má pro evropskou populaci význam z hlediska veřejného zdraví. V modelech profilu živin založených na skupinách/kategoriích potravin by mohl celkový tuk nahradit energii ve většině skupin potravin vzhledem k jeho vysoké energetické hustotě, zatímco energetická hustota skupin potravin s nízkým nebo žádným obsahem tuku může být dobře zohledněna zahrnutím (přidaných/volných) cukrů. Některé živiny mohou být do modelů profilu živin zahrnuty i z jiných důvodů, než je jejich význam pro veřejné zdraví, např. jako náhrada za jiné živiny významné pro veřejné zdraví, nebo aby bylo možné lépe rozlišit potraviny v rámci stejné kategorie potravin.

EFSA dospěla k řadě závěrů

  • mezi skupiny potravin s významnou a specifickou úlohou ve výživě v Evropě patří škrobnaté potraviny (obiloviny a brambory), ovoce a zelenina, luštěniny a luštěniny, mléko a mléčné výrobky, maso a masné výrobky, skořápky a výrobky z nich, ořechy a semena a potraviny, které nejsou součástí evropské stravy, nealkoholických a alkoholických nápojů, jak je používáno ve FBDG v členských státech. Úloha těchto skupin potravin ve stravě a jejich relativní podíl na celkové dietě se může v jednotlivých zemích lišit v důsledku rozdílných stravovacích zvyklostí a tradic.
  • výživová doporučení členských států EU obsažená v doporučeních pro stravování reagují na dostupné důkazy o konzumaci (frekvence a množství) určitých skupin potravin a jejich vztahu k riziku chronických onemocnění. Konzumace celozrnných obilovin, ovoce a zeleniny, ořechů a semen, snížený obsah tuku v mléce a mléčných výrobků, ryb a vody, zatímco potraviny s vysokým obsahem SFA, cukrů a/nebo sodíku v důsledku zpracování potravin se obecně nedoporučují, a to ani v rámci těchto kategorií potravin. FBDG také podporují pravidelnou konzumaci luštěnin a částečné nahrazení masa (zejména červeného masa a zpracovaného masa) a konzumace rostlinných olejů bohatých na cis-MUFA a cis-PUFA namísto tuků s vysokým obsahem SFA.
  • příjem SFA, sodíku a přidaných/volných cukrů je u většiny evropské populace vyšší než současná výživová doporučení; nadměrný příjem těchto živin je spojen s nepříznivými účinky na zdraví, a proto by se mohlo uvažovat o jejich zařazení do výživových doporučení pro nutriční profilování modelů na základě jejich významu pro veřejné zdraví evropské populace.
  • energie by mohla být zahrnuta do nutričně-profilových modelů, protože snížení příjmu energie má pro evropskou populaci význam z hlediska veřejného zdraví; v nutričně-profilových modelech založených na skupinách/kategoriích potravin by celkový tuk mohl nahradit energii vzhledem k jeho vysoké energetické hustotě ve většině potravin, zatímco energetickou hustotu skupin potravin s nízkým nebo žádným obsahem tuku (např. nealkoholické nápoje na bázi vody, džemy a marmelády) lze dobře zohlednit zahrnutím (přidaných/volných) cukrů do modelu.
  • bílkoviny v dietě jsou nezbytné pro podporu růstu tkání v dětství a dospívání a pro udržení svalové hmoty a funkce v dospělosti a ve stáří. Průměrný příjem bílkovin v Evropě je vyšší než PRI ve většině populačních skupin a zemí a žádné beneficiální účinky se neprojevují na svalovou hmotu nebo funkci lze očekávat od dalšího zvýšení příjmu bílkovin.
  • přívod vlákniny a draslíku v dietě je u většiny dospělé evropské populace nižší než současná výživová doporučení; nedostatečný přívod vlákniny a draslíku ve stravě je spojen s nepříznivými účinky na zdraví, a proto by mohl být přívod vlákniny a draslíku v dietě zvažovány pro zahrnutí do modelů nutričního profilu na základě jejich významu pro veřejné zdraví evropské populace.
  • přívod železa, vápníku, vitaminu D, kyseliny listové a jódu je nižší než současná výživová doporučení pouze u specifických podskupin evropské populace. Zatímco stravování samotné modifikace nemusí být dostatečné (nebo vhodné) pro splnění požadavků na živiny, některé potraviny/skupiny potravin významně přispívají k jejich přívodu (např. mléko a mléčné výrobky pro vápník, maso a masné výrobky pro železo; fortifikované potraviny, jako jsou snídaňové cereálie pro foláty). Nedostatečný přívod těchto živin se obvykle řeší prostřednictvím vnitrostátních výživových politik členských států a/nebo individuálních doporučení.
  • některé živiny mohou být zahrnuty do nutričně-profilů modelů z jiných důvodů, než je jejich význam pro veřejné zdraví, např. jako náhrada za jiné živiny významné pro veřejné zdraví, nebo aby bylo možné lépe rozlišit potraviny v rámci stejné kategorie potravin.

Stanovisko EFSA je sice vědecké, ale veřejnost ji jen tak asi nepochopí

Jako vždy, vědecké vyjádření není přímé. Je potřeba číst mezi řádky a uvažovat v politické rovině. Můžeme popisovat živiny, ale rozhodnutí bude o logu a popisu. Opravdu to ještě bude zajímavá diskuse. Jaké označení se nakonec na obalech objeví? To dnes neví nikdo… „Nutri-Score“ nebo „Baterie NutrInform“ nebo úplně něco jiného? 

prof. J.Ruprich, CZVP SZÚ, 26.4.2022

Zdroj: EFSA, doi: 10.2903/j.efsa.2022.7259, 24.3.2022

Nahoru