SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví, výživa, bezpečnost potravin a předmětů... » Zdraví, výživa a potraviny » Evropský projekt zaměřený na harmonizované...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Evropský projekt zaměřený na harmonizované hodnocení dietární expozice populace

Státní zdravotní ústav je zapojen do nového evropského projektu (KBBE.2011.2.4-02, 2012 - 2016), TDS-Exposure, jehož cílem je zlepšení a standardizace metodiky monitoringu expozice cizorodým látkám a dalším složkám naší diety. Nová metodika je založená na stanovení obsahu cizorodých látek v naší dietě jako celku, nikoliv pouze v zemědělských surovinách a dává tak pravdivější obraz o celkové expozici.


Výzkum vedený profesorem Jiřím Ruprichem z Centra zdraví, výživy a potravin bude zavádět a testovat  tzv. Total Diet Studies (TDS, studie celkové diety) v 5 zemích (ČR, Německo, Finsko, Island a Portugalsko). Kromě tohoto hlavního úkolu se bude SZÚ podílet i na řešení metodiky stanovení expozice, studii variability a trendů, začlenění standardů kvality v centrech realizujících TDS a také na prověřování konzistence standardů napříč EU.

Monitoring expozice cizorodým látkám a hodnocení rizik jsou důležité pro poskytnutí přiměřené jistoty, že konzumujeme bezpečné potraviny, bez nadlimitní kontaminace toxiny, těžkými kovy a pesticidy. TDS přinášejí informace o rizicích celkové diety přijímané dlouhodobě a umožňují správním orgánům určit, na které potraviny a cizorodé látky by měl být monitoring zaměřen. V různých zemích Evropy se při realizaci TDS uplatňují různé metody, v některých zemích se tyto studie dosud vůbec nerealizují.

Cílem projektu TDS-Exposure, který zahrnuje odborníky z 19 zemí, bude porovnání metod odběru vzorků a analýzy, modelování expozice a stanovení optimálních postupů. Zemím, které dosud nerealizují TDS program, bude poskytnuto školení a podpora. U zemí, které TDS realizují, bude prověřena kvalita dat a následně vytvořena společná databáze, která se stane neocenitelným zdrojem informací pro správní orgány, posuzovatele zdravotních rizik a organizace, jako např. EFSA a WHO.

Nahoru