SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví, výživa, bezpečnost potravin a předmětů... » Zdraví, výživa a potraviny » Je káva a horké nápoje karcinogen? Dozvíme se...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Je káva a horké nápoje karcinogen? Dozvíme se od IARC v květnu 2016

V roce 2015 zveřejnil IARC zprávu o karcinogenitě červeného masa a masných výrobků. V květnu roku 2016 má být zveřejněna zpráva o kávě a "horkých nápojích". Určitě to vyvolá podobný zájem médií, jako minulý rok u červeného masa.Samozřejmě hlavně v situaci, kdy hodnocení nebezpečnosti bude zdravotně nějak alarmující. Podobně jako minulý rok, ani nyní nebude k dispozici monografie s detaily, ale pouze prohlášení IARC, podpořené odkazem na publikaci v Lancet Oncology , která by měla údajně vyjít do dvou týdnů od zasedání panelu expertů. Ostatně, monografie k červenému masu není dostupná dodnes (proces publikace trvá často více než 1 rok). Takže se asi zase máme na co těšit!   


Z dobře informovaných krůhů prosákly některé informace o připravovaném hodnocení. IARC se soustřeďuje na hodnocení karcingenity pití kávy. Nikoli na rozdíly mezi kávami (např. instatntní verzus klasická). Má být hodnocen také čaj Mate (Ilex paraguariensis). Hodnocení zahrne také pití velmi horkých nápojů, tedy včetně horkých čajů, což může být spojeno se zvýšeným výskytem nádorů jícnu. Zajímavé je, že v panelu 25 hodnotitelů není nikdo z EFSA, ani jako pozorovatel. Je potřeba připomenout, že EFSA primárně hodnotí zdravotní riziko, nikoli nebezpečnost (karcinogenitu). V napětí je celá průmyslová lobby, která se zabývá kávou. Je otázkou jaký bude výsledek práce panelu expertů a jaký dopad bude mít na veřejnost. Některé prameny uvádějí, že hodnocení IARC u červeného masa a masných výrobků spotřebu zatím nijak pozorovatelně neovlivnilo. Vždy je ale potřeba sledovat vývoj v delším časovém horizontu.

J.Ruprich, Brno, 4.5.2016

Nahoru