SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví, výživa, bezpečnost potravin a předmětů... » Potravinářská aditiva, aromata a enzymy » Aktuality » Nové evropské nařízení č.232/2012 týkající se...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Nové evropské nařízení č.232/2012 týkající se omezení používání některých barviv


 

KOMENTÁŘ K NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 232/2012


Nařízení Komise (EU) č. 232/2012 ze dne 16. března 2012,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o podmínky použití a úrovně použití u chinolinové žluti (E 104), žluti SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S) (E 110) a Ponceau 4R, košenilové červeně A (E 124)

(Text s významem pro EHP)

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a nařízení se použije ode dne 1. června 2013.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority, EFSA) vydal v roce 2009 tři stanoviska týkající se bezpečnosti barviv

- Chinolinová žluť (E 104)

- Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S) (E 110)

- Ponceau 4R (košenilová červeň A) (E 124)

jako potravinářských přídatných látek.

Na základě těchto stanovisek došlo k několika změnám v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o podmínky použití a úrovně použití u chinolinové žluti (E 104), žluti SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S) (E 110) a Ponceau 4R (košenilové červeně A) (E 124).

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění takto:

ČÁST C: DEFINICE SKUPIN POTRAVINÁŘSKÝCH PŘÍDATNÝCH LÁTEK

3) Skupina III: Potravinářská barviva, pro která je stanoven kombinovaný maximální limit

Změna: Zrušení položek E 104, E 110 a E 124.

ČÁST E: POVOLENÉ POTRAVINÁŘSKÉ PŘÍDATNÉ LÁTKY A PODMÍNKY JEJICH POUŽITÍ V KATEGORIÍCH POTRAVIN

Změna 1: V několika kategoriích se mění (nahrazují) poznámky pod čarou. Jde o poznámky č. 25, 31, 33, 34, 35, 36, 37. V naprosté většině jde o zrušení položek E 104, E 110 a E 124 v poznámce.

Změna 2: V několika kategoriích se vkládají nové položky pro E 104, E 110 a E 124.

Změna 3: V několika kategoriích dochází u položek E 104, E 110 a E 124 ke změnám hodnoty Maximální množství.

Změna 4: V několika kategoriích dochází ke zrušení položek E 104, E 110 a E 124.

 

Nahoru