SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví, výživa, bezpečnost potravin a předmětů... » Zdraví, výživa a potraviny » Odborníci navrhli MZ ČR nový „Akční plán...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Odborníci navrhli MZ ČR nový „Akční plán bezpečnosti potravin pro ČR“.

K 30.3.2015 byl skupinou odborníků navržen nový „Akční plán bezpečnosti potravin pro ČR“, v rámci implementace Národní strategie Zdraví 2020 (vládní usnesení č. 23/2014). V současné době plán prochází vnitřní opnenturou, podobně jako řada dalších Akčních plánů. Otevřenou otázkou zústává, z čeho budou případné nové aktivity hrazeny, protože stávající rozpočty a kapacity vše pokrýt nemohou. Snad se nějak podaří vyřešit i tuto klíčovou otázku.


Problematika bezpečnosti potravin prošla v posledních deseti letech viditelným vývojem, který byl ovlivněn jak vzrůstajícím zájmem spotřebitelů o bezpečnost a kvalitu potravin, tak i možností využívat výhod mezinárodní spolupráce zejména v rámci EU. Základní vizí nového akčního plánu bezpečnosti potravin je ochrana a podpora zdraví populace prostřednictvím dalšího zvyšování úrovně bezpečnosti potravin v České republice, budování společensky otevřeného, transparentního a vědecky podloženého systému zvyšování důvěry spotřebitelů v domácí produkci potravin, pestrosti nabídky bezpečných tuzemských i dovozových potravin, ale i podpora exportu kvalitních tuzemských potravin do dalších zemí světa. Posláním akčního plánu je zabezpečit vyváženou funkci a další rozvoj systému bezpečnosti potravin ve třech souvisejících částech, které jsou současně klíčovými prioritami plánu: v oblasti hodnocení zdravotních rizik, managementu zdravotních rizik a komunikaci zdravotních rizik. Aktivity jsou zaměřeny na identifikované prioritní problémy stávající i budované infrastruktury. Tento akční plán nenahrazuje koncepci státního dozoru ani víceletý vnitrostátní plán kontrol, definovaný legislativou. Akční plán rozpracovává strategický cíl 2 národní strategie Zdraví 2020: „Posílit roli veřejné správy v oblasti zdraví a přizvat k řízení o rozhodování všechny složky společnosti, sociální skupiny i jednotlivce“. Svou povahou náleží do horizontální téma 5: “Čelit závažných zdravotním problémům v oblasti neinfekčních i infekčních nemocí a průběžně monitorovat zdravotní stav obyvatel“. V současné době se tímto návrhem zabývá MZ ČR.

Nahoru