Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví, výživa, bezpečnost potravin a předmětů... » RIZIKA a potraviny nového typu, GMO,...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

RIZIKA a potraviny nového typu, GMO, nanotechnologie

logo_PNT_1.jpg Informace týkající se potravin, které se doposud ve významné míře nepoužívaly v Evropském společenství k lidské spotřebě, potraviny na bázi geneticky modifikovaných organismů a problematika nanotechnologií. 


 

Potraviny nového typu v ČR - od 1.1.2015 přešla správa z MZ na MZe ČR

V souvislosti s novelou zákona č. 110/1997 Sb "o potravinách ..." v roce 2014 přešla po 11 letech administrativní správa pro PNT (posuzování zdravotního rizika, jež je součástí managementu zdravotních rizik) z kompetence MZ ČR na MZe ČR. SZÚ je podle tohoto zákona zmocněno k hodnocení zdravotních rizik, neprovádí již podporu posuzování. Podle el. sdělení je kontaktní adresa pro nové pracoviště pro PNT zřízené na MZe ČR: novelfoods@mze.cz . Případní zájemci o tuto problematiku se tedy musí obracet přímo na uvedenou adresu. Podpora mezinárodní komunikace s ČS EU (dotazy CAFAB) ze strany SZÚ končí ke dni 1.3.2015. V Brně dne 14.2.2015. J.Ruprich  


 

Nanotechnologie a ochrana veřejného zdraví

Nanotechnologie začínají pronikat prakticky do všech oblastí našeho života. Nanočástice nás obklopují přirozeně. Jak se ale postavit k uměle připraveným nanočásticím (velikost 1-100 nm), se kterými se člověk běžně dříve nesetkával? Vedle užitečných vlastností jsou kladeny otázky ve smyslu: "nemohou poškodit naše zdraví?" 


 

Potraviny nového typu a doplňky stravy

Pokyny pro vydání odborného stanoviska SZÚ  


 

 

Nahoru