SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví, výživa, bezpečnost potravin a předmětů... » Potravinářská aditiva, aromata a enzymy » Platná legislativa
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Platná legislativa

Seznam právních předpisů Evropské unie vztahující se k potravinám


I)    POTRAVINÁŘSKÉ PŘÍDATNÉ LÁTKY

1)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008
o potravinářských přídatných látkách (Text s významem pro EHP)

Změny, opravy a doplňky:

 

Nařízení Komise (EU) č. 472/2012 ze dne 4. června 2012,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání glycerolesterů dřevných pryskyřic (E 445) k potišťování cukrářských výrobků potahovaných tvrdou vrstvou (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise (EU) č. 471/2012 ze dne 4. června 2012,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání lysozymu (E 1105) v pivě (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise (EU) č. 470/2012 ze dne 4. června 2012,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání polydextrosy (E 1200) v pivě (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise (EU) č. 380/2012 ze dne 3. května 2012,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o podmínky použití a používaná množství potravinářských přídatných látek obsahujících hliník (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise (EU) č. 232/2012 ze dne 16. března 2012,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o podmínky použití a úrovně použití u chinolinové žluti (E 104), žluti SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S) (E 110) a Ponceau 4R, košenilové červeně A (E 124) (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012,

kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Text s významem pro EHP)


Nařízení Komise (EU) č. 1131/2011 ze dne 11. listopadu 2011,
kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o steviol-glykosidy (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise (EU) č. 1130/2011 ze dne 11. listopadu 2011,
kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách zavedením seznamu potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinářských přídatných látkách, potravinářských enzymech, potravinářských aromatech a živinách (Text s významem pro EHP) 

Nařízení Komise (EU) č. 1129/2011 ze dne 11. listopadu 2011,
kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 vytvořením seznamu potravinářských přídatných látek Unie (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise (EU) č. 257/2010 ze dne 25. března 2010,
kterým se stanoví program pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách (Text s významem pro EHP) 

Nařízení Komise (EU) č. 238/2010 ze dne 22. března 2010,
kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o požadavek na označování nápojů obsahujících více než 1,2 % (obj.) alkoholu a některá potravinářská barviva (Text s významem pro EHP)

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008
o potravinářských přídatných látkách (Úř. věst. L 53, 4.3.2010, s. 26—30)

2)    Směrnice Komise 2008/60/ES ze dne 17. června 2008,
kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu náhradních sladidel pro použití v potravinách (Text s významem pro EHP)

Změny, opravy a doplňky:
Směrnice Komise 2010/37/EU ze dne 17. června 2010,
kterou se mění směrnice 2008/60/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu náhradních sladidel (Text s významem pro EHP)

II)    LÁTKY URČENÉ K AROMATIZACI POTRAVIN

1)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008
o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (Text s významem pro EHP)

Změny, opravy a doplňky:
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008
o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES

2)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003 ze dne 10. listopadu 2003
o kouřových aromatických přípravcích používaných nebo určených k použití v potravinách nebo na jejich povrchu

Změny, opravy a doplňky:
Nařízení Komise (ES) č. 627/2006 ze dne 21. dubna 2006,
kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003, pokud jde o kritéria jakosti pro validované metody analýzy pro odběr vzorků, identifikaci a charakterizaci primárních kouřových produktů

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003 ze dne 10. listopadu 2003
o kouřových aromatických přípravcích používaných nebo určených k použití v potravinách nebo na jejich povrchu (Úř. věst. L 53, 4.3.2010, s. 36—36)

3)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 ze dne 28. října 1996,
kterým se stanoví postup Společenství pro látky určené k aromatizaci používané nebo určené k použití v potravinách nebo na jejich povrchu

Změny, opravy a doplňky:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008
o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (Text s významem pro EHP)

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008
o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES


III)    POTRAVINÁŘSKÉ ENZYMY

1)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 ze dne 16. prosince 2008
o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES)
č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení (ES) č. 258/97 (Text s významem pro EHP)

Změny, opravy a doplňky:
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 ze dne 16. prosince 2008
o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES)
č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení (ES) č. 258/97 (Úř. věst. L 53, 4.3.2010, s. 23—25)


IV)    SPOLEČNÁ NAŘÍZENÍ

1)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008,
kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin (Text s významem pro EHP)

Změny, opravy a doplňky:
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008,
kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin (Opravy - Úř. věst. L 53, 4.3.2010, s. 21—22)

Nařízení Komise (EU) č. 234/2011 ze dne 10. března 2011,
kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin (Text s významem pro EHP)


V)    OSTATNÍ NAŘÍZENÍ

1)    Rozhodnutí Komise ze dne 13. dubna 2004 (2004/374/ES),
kterým se pozastavuje uvádění na trh a dovoz želé cukrovinek ve tvaru minipohárků obsahujících potravinářské přídatné látky E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406,
E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417 nebo E 418 (Text s významem pro EHP)

2)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003
o přizpůsobení ustanovení týkajících se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí, stanovených v právních aktech Rady přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy o ES, ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES

3)    Nařízení Komise (ES) č. 622/2002 ze dne 11. dubna 2002,
kterým se stanoví lhůty pro předložení informací pro hodnocení chemicky definovaných látek určených k aromatizaci používaných nebo určených k použití v potravinách nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

4)    Nařízení Komise (ES) č. 50/2000 ze dne 10. ledna 2000
o označování potravin a složek potravin obsahujících přídatné látky a látky určené k aromatizaci, které byly geneticky modifikovány nebo vyrobeny z geneticky modifikovaných organismů

5)    Rozhodnutí Komise ze dne 23. února 1999 (1999/217/ES),
kterým se přijímá seznam látek určených k aromatizaci používaných v potravinách nebo na jejich povrchu, vypracovaný podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 (Text s významem pro EHP)

Změny, opravy a doplňky:
Rozhodnutí Komise ze dne 26. února 2009 (2009/163/ES),
kterým se mění rozhodnutí 1999/217/ES, pokud jde o seznam látek určených k aromatizaci používaných v potravinách nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Rozhodnutí Komise ze dne 17. června 2008 (2008/478/ES),
kterým se mění rozhodnutí 1999/217/ES, pokud jde o seznam látek určených k aromatizaci používaných v potravinách nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Rozhodnutí Komise ze dne 27. března 2006 (2006/252/ES),
kterým se mění rozhodnutí 1999/217/ES, pokud jde o seznam látek určených k aromatizaci
používaných v potravinách nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Rozhodnutí Komise ze dne 18. května 2005 (2005/389/ES),
kterým se mění rozhodnutí 1999/217/ES, pokud jde o seznam látek určených k aromatizaci
používaných v potravinách nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Rozhodnutí Komise ze dne 7. dubna 2004 (2004/357/ES),
kterým se mění rozhodnutí 1999/217/ES, pokud jde o seznam látek určených k aromatizaci (Text s významem pro EHP)

Rozhodnutí Komise ze dne 23. ledna 2002 (2002/113/ES),
kterým se mění rozhodnutí Komise 1999/217/ES, pokud jde o seznam látek určených k aromatizaci používaných v potravinách nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

6)    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995
o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla

Změny, opravy a doplňky:
Směrnice Komise 2010/69/EU ze dne 22. října 2010,
kterou se mění přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla (Text s významem pro EHP)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/52/ES ze dne 5. července 2006,
kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla a směrnice 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/52/ES ze dne 5. července 2006,
kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla a směrnice 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 32—32)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/114/ES ze dne 22. prosince 2003,
kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/52/ES ze dne 18. června 2003,
kterou se mění směrnice 95/2/ES, pokud jde o podmínky použití potravinářské přídatné látky E 425 konjac (Text s významem pro EHP)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/5/ES ze dne 12. února 2001,
kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/72/ES ze dne 15. října 1998,
kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/85/ES ze dne 19. prosince 1996,
kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla

7)    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/35/ES ze dne 30. června 1994
o náhradních sladidlech pro použití v potravinách

Změny, opravy a doplňky:
Směrnice Komise 2009/163/EU ze dne 22. prosince 2009,
kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách, pokud jde o neotam (Text s významem pro EHP)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/52/ES ze dne 5. července 2006,
kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla a směrnice 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/52/ES ze dne 5. července 2006,
kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla a směrnice 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 32—32)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/115/ES ze dne 22. prosince 2003,
kterou se mění směrnice 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/83/ES ze dne 19. prosince 1996,
kterou se mění směrnice 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách

8)    Nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991,
kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných, vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů

Změny, opravy a doplňky:
Nařízení Rady (EHS) č. 3279/92 ze dne 9. listopadu 1992,
kterým se mění nařízení (EHS) č. 1601/91, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů

Nařízení Komise (ES) č. 122/94 ze dne 25. ledna 1994,
kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 3378/94 ze dne 22. prosince 1994,
kterým se v důsledku výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání mění nařízení (EHS) č. 1576/89, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin, a nařízení (EHS) č. 1601/91, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2061/96 ze dne 8. října 1996,
kterým se mění nařízení (EHS) č. 1601/91, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů

9)    Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988 (89/107/EHS)
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských přídatných látek povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě

Změny, opravy a doplňky:
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/34/ES ze dne 30. června 1994,
kterou se mění směrnice 89/107/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských přídatných látek povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě

10)    Směrnice Rady ze dne 22. června 1988 (88/388/EHS)
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se látek určených k aromatizaci pro použití v potravinách a výchozích materiálů pro jejich výrobu

Změny, opravy a doplňky:
Směrnice Komise ze dne 16. ledna 1991 (91/71/EHS),
kterou se doplňuje směrnice Rady 88/388/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se látek určených k aromatizaci pro použití v potravinách a výchozích materiálů pro jejich výrobu

 

 

 

Nahoru