SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví, výživa, bezpečnost potravin a předmětů... » Zdraví, výživa a potraviny » Prestižní vědecká konference „42nd Mycotoxin...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Prestižní vědecká konference „42nd Mycotoxin Workshop“ poprvé v ČR!

Ve dnech 25. - 27. května 2020 se bude konat již 42. mezinárodní vědecká konference „ 42nd Mycotoxin Workshop “ tentokrát v Brně.  Prestižní vědecké konference „Mycotoxin Workshops“ jsou každoročně pořádány pod záštitou Společnosti pro výzkum mykotoxinů ( Society for Mycotoxin Research ; www.mycotoxin.de ) (dále Společnost) od roku 1979, kdy z původně „nevelkého“ semináře (workshopu) vznikla v průběhu let významná a prestižní světová vědecká konference v oblasti výzkumu mykotoxinů.


Předchozí konference „Mycotoxin Workshops“ byly pořádány v různých městech Evropy (Lisabon 2019, Mnichov 2018, Bydgoszcz 2017, Berlin 2016 …). V České republice se konference „42nd Mycotoxin Workshop“ bude konat vůbec poprvé.

V posledních desetiletích se konferencí „Mycotoxin Workshops“ každoročně účastnilo více než 200 odborníků z akademické obce, státních organizací, výzkumu a průmyslu z více než 20 zemí světa.

V rámci odborného programu konferencí „Mycotoxin Workshops“ každoročně zaznělo přibližně 120 vědeckých a odborných příspěvků (přednášek a posterů), které pokrývají všechny aspekty výzkumu mykotoxinů.

Kromě kvalitního vědeckého programu je cenné, že si konference „Mycotoxin Workshops“ udržují i neformální atmosféru, která umožňuje účastníkům si vyměňovat, jak odborné informace a zkušenosti, tak se setkávat se starými přáteli včetně vytváření nových přátelství napříč zeměmi světa.

Hlavními místními organizátory konference „42nd Mycotoxin Workshop“ v roce 2020 se stali, na základě výzvy a pověření prezidenta Společnosti prof. Manfreda Gareise, členové Společnosti Ing. Markéta Pospíchalová (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně) a doc. Vladimír Ostrý (Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin v Brně).

Účastníci konference „42nd Mycotoxin Workshop“ budou mít možnost diskutovat všechny možné aspekty výzkumu mykotoxinů, např. výskyt mykotoxinů v potravinách a krmivech, analytické stanovení mykotoxinů, toxikologii mykotoxinů, biologický monitoring mykotoxinů, hodnocení zdravotního rizika mykotoxinů, degradace mykotoxinů, producenty mykotoxinů, genetiku tvorby mykotoxinů atd.

Jedna sekce konference „42nd Mycotoxin Workshop“ bude věnována 60. výročí objevu aflatoxinů.

Mimořádný význam konání konference „42nd Mycotoxin Workshop“ ještě více zdůrazní doprovodné bienále, v rámci kterého bude Společností uděleno prestižní ocenění „Brigitte Gedek Science Award“ za vynikající vědecké úspěchy v oblasti výzkumu mykotoxinů. Tato cena v hodnotě 10 000 EUR je udělována od roku 2000 s velkorysou finanční podporou paní prof. Dr. Brigitte Gedek (emeritní profesorky v oboru bakteriologie a mykologie na Univerzitě Ludvíka Maxmiliána v Mnichově v Německu) v rámci „Brigitte and Wolfram Gedek Foundation“.

Organizátoři konference se těší na setkání s Vámi na konferenci „42nd Mycotoxin Workshop“ (http://www.mycotoxin-workshop.de) v Brně v květnu 2020.

doc. MVDr. Vladimír Ostrý, CSc., CZVP Brno, 29.2.2020

42_Mycotoxin_Workshop.pdf 42_Mycotoxin_Workshop.pdf (318.20 KB 29.02.2020 11:31)

Nahoru