SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví, výživa, bezpečnost potravin a předmětů... » Zdraví, výživa a potraviny » Přívod vitaminu D z diety v ČR je nízký - měla...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Přívod vitaminu D z diety v ČR je nízký - měla by se začít diskutovat intervence.

CZVP SZÚ, na základě odborné studie,se domnívá, že výsledky odhadu dietárního přívodu vitaminu D v ČR by měly povzbudit orgány veřejné správy k podpoře intervence, vzdělávání a možná i nových regulačních opatření pro zlepšení přívodu vitaminu D pro populaci v ČR. Obvyklá dieta není schopna pokrýt ani 25% doporučeného přívodu. Situace se trochu podobá problematice jódu a řešení jeho deficitu. Výsledky studie zveřejnil prestižní mezinárodní časopis.


"Obvyklý přívod vitaminu D ve stravě byl studován v 10 populačních skupinách české populace. Údaje o spotřebě potravin byly shromážděny opakovaným 24hodinovým recallem  v celostátní studii ("studie o individuální spotřebě potravin SISP04") a obsah vitaminu D v potravinách uváděných na trh byl kvantifikován v rámci národní studie TDS (2014-2015). Pro posouzení obvyklého přívodu byl použit výpočetní model Monte Carlo Risk Assessment (verze MCRA 8.2). Průměrný přívod vitaminu D pro českou populaci (ve věku 4-90 let, obě pohlaví) byl v rozmezí 2,5-5,1 μg / den. Nejvyšší průměrný přívod, s výjimkou doplňků stravy, byl pozorován u mužů ve věku 18-64 let, nejnižší byl pozorován u dětí ve věku 4-6 let a dívek ve věku 11-17 let. Hlavními zdroji ve stravě byly slepičí vejce (21-28% obvyklého přívodu), jemné pekařské výrobky (11-19%), kravské mléko a mléčné výrobky (7-23%), maso a masné výrobky (4-12%), ryby (6-20%) a margaríny (7-18%). Přívod vitaminu D ve stravě pro více než 95% české populace byl nižší než doporučené referenční hodnoty stravy (DRV). Tato zjištění by měla povzbudit orgány veřejné správy, aby podporovaly intervence, vzdělávání a prováděly nová regulační opatření pro zlepšení přívodu vitaminu D pro populaci v ČR."

Plná verze publikace v časopise NUTRIENTS (EN)

Dietary Intake of Vitamin D in the Czech Population: A Comparison with Dietary Reference Values, Main Food Sources Identified by a Total Diet Study,

je volně dostupná na adrese:

https://www.mdpi.com/2072-6643/10/10/1452 

J.Ruprich, CZVP Brno, 11.10.2018

Nahoru