SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví, výživa, bezpečnost potravin a předmětů... » Zdraví, výživa a potraviny » Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF)

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) slouží pro sdílení informací o přímých nebo nepřímých rizicích ohrožujících zdraví lidí, zvířat a životního prostředí, která pocházejí z potravin nebo krmiv. Hlášení vyměňovaná systémem RASFF slouží zejména k zabránění uvedení rizikových potravin a krmiv do oběhu, případně jejich stažení ze společného evropského trhu. Byla vydána nová zpráva za ČR 2021. Vydalo ho MZe ČR. 


Z celkového počtu 4706 originálních oznámení zpracovaných na úrovni Evropské unie v roce 2021 se České republiky týkalo celkem 372 oznámení. 

Z celkového počtu 372 oznámení bylo v roce 2021 Českou republikou přijato 309 oznámení (83 %) a 63 oznámení (17 %) bylo odesláno jako výsledek kontroly trhu. V roce 2021 nebylo ČR odesláno do systému RASFF žádné oznámení týkající se kontroly dovozu potravin a surovin ze třetích zemí.

V roce 2021 bylo přijato nejvíce oznámení (309) týkající se ČR za dobu posledních 10 let.

Zpráva o činnosti systému RASFF v České republice za rok 2021

RASFF_2021.pdf RASFF_2021.pdf (7,04 MB)

prof. J.Ruprich, CZVP SZÚ, 14.9.2022

Nahoru