Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Národní antibiotický program » Organizační složky NAP » Centrální koordinační skupina NAP (CKS NAP)
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Centrální koordinační skupina NAP (CKS NAP)


Pro řízení NAP je na základě ustanovení čl. 17 Organizačního řádu Ministerstva zdravotnictví zřízena mezioborová a mezisektorová centrální koordinační skupina, která je poradním orgánem ministra zdravotnictví.

Členy CKS NAP jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví na základě písemného návrhu jednotlivých subjektů, které tito členové reprezentují.

Činnost CKS NAP se řídí jednacím řádem.

Náklady na činnost CKS NAP jsou hrazeny z rozpočtu Státního zdravotního ústavu, v jehož prostorách se pravidelně jednou za měsíc konají zasedání CKS NAP. Členové CKS NAP nemají nárok na finanční odměnu za výkon funkce.

 

 

 


Nahoru