SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Národní antibiotický program » Organizační složky NAP » Centrální koordinační skupina NAP (CKS NAP)
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Centrální koordinační skupina NAP (CKS NAP)


Pro řízení NAP je na základě ustanovení čl. 17 Organizačního řádu Ministerstva zdravotnictví zřízena mezioborová a mezisektorová centrální koordinační skupina, která je poradním orgánem ministra zdravotnictví.

Členy CKS NAP jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví na základě písemného návrhu jednotlivých subjektů, které tito členové reprezentují.

Činnost CKS NAP se řídí jednacím řádem.

Náklady na činnost CKS NAP jsou hrazeny z rozpočtu Státního zdravotního ústavu, v jehož prostorách se pravidelně jednou za měsíc konají zasedání CKS NAP. Členové CKS NAP nemají nárok na finanční odměnu za výkon funkce.

 

 

 


Nahoru