SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Národní antibiotický program » Evropský antibiotický den (EAAD)
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Evropský antibiotický den (EAAD)

Evropský antibiotický den Evropský antibiotický den je celoevropská kampaň za omezení užívání antibiotik v situacích, kdy to není nezbytné, například u virových infekcí, jako jsou běžná nachlazení a chřipka. Cílem je také podpořit otevřenou spolupráci pacienta s lékařem. EAAD připadá každoročně na 18. listopadu a jeho příprava je již od roku 2008 koordinována Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí.


Státní zdravotní ústav připravil ve spolupráci s Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí řadu informačních materiálů pro pacienty a lékaře předepisující antibiotika. Většinu z nich je možné umístit v ordinacích praktických lékařů, čekárnách nemocnic a v lékárnách a zvyšovat tak povědomí pacientů. Materiály jsou volně šiřitelné za podmínky, že do nich není nijak zasahováno a jsou respektována práva autora zpracovaného díla.

Kromě níže uvedených informačních a propagačních materiálů je další možné nalézt na webových stránkách Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí a stránkách Světové zdravotnické organizace.

Níže uvedené videospoty jsou umístěny i na video kanále YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCAmZB-kzc50eBhfiJdpFsCA společně s dalšími videi v sekci „Playlists“
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjVpsaArHyKVVjrOaVhMQYgVa0A6sVnX8.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informační plakáty (a infografiky)

Infografiky byly vytvořeny Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a přeloženy Státním zdravotním ústavem za přispění Světové zdravotnické organizace. Graficky znázorňují laboratorní výsledky z 38 evropských zemí, které každoročně podávají zprávu Evropské síti pro sledování rezistence (EARS-Net) a o spotřebě antibiotik Evropské síti pro sledování spotřeby antibiotik (ESAC-Net).


Infografiky k rostoucímu výskytu rezistence k antibiotikům

Infografiky k rostoucímu výskytu rezistence k antibiotikům Infografiky k rostoucímu výskytu rezistence k antibiotikům (12,62 MB), všechny níže uvedené infografiky pohromadě

Infographic_antibiotic_resistance_cz

Infographic_carbapenems_epi_stages_cz

Infographic_carbapenems_measures_cz

Infographic_carbapenems_resistance_cz

EAAD infographic_2013_antibiotics_cz

EAAD infographic_2013_carbapenems_cz


Infografiky k výsledkům prevalenční studie o infekcích spojených se zdravotní péčí a o používání antibiotik v evropských nemocnicích

Infografiky k výsledkům prevalenční studie Infografiky k výsledkům prevalenční studie (20,18 MB), všechny níže uvedené letáky pohromadě

HAI_AU_PPS_ECDC3_RGB_for_translation_cz 1 - 5


Původní informační plakát SZÚ o stavu antibiotické rezistence bakterií v ČR

SZU_EAAD2013_poster.pdf SZU_EAAD2013_poster.pdf (16,04 MB)

Původní informační plakát Světové zdravotnické organizace

WHO_EAAD2013_poster.pdf WHO_EAAD2013_poster.pdf (217,22 KB)

 

Informační letáky pro pacienty

 Informační letáky pro pacienty Informační letáky pro pacienty (3,41 MB), všechny níže vyjmenované letáky pohromadě

Leták - skládačka_2014.pdf
Leták byl vytvořen ve spolupráci Státního zdravotního ústavu, České lékárnické komory a Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Leták - A4_2008.pdf
Historicky první leták vytvořený v roce 2008 Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Primary care - Patient Flyer_CZE.pdf
Leták ECDC vysvětlující správné zásady užívání antibiotik. Zároveň obsahuje informaci co dělat, pokud máte nachlazení nebo chřipku a lékař vám nepředepsal antibiotika.


Informační letáky pro lékaře

 Informační letáky pro lékaře Informační letáky pro lékaře (883,31 KB), všechny níže vyjmenované letáky pohromadě

Hospital - Advertorial_CZE.pdf
Krátký článek od ECDC apelující na lékaře v nemocnicích, aby pomohli realizovat opatření, jimiž se řídí předepisování antibiotik. Mohou tak pomoci snížit rezistenci vůči antibiotikům v nemocnicích.

Hospital - Factsheet_CZE.pdf
Základní fakta od ECDC o nesprávném používání antibiotik v nemocnicích a strategiích, jak dosáhnout jejich obezřetného používání.

Hospital - Checklist_CZE.pdf
Kontrolní seznam (checklist) pro lékaře předepisující antibiotika v nemocnicích. Obsahuje 6 otázek, které by měly být zodpovězeny dříve, než je předepsáno antibiotikum.

Primary care - Factsheet_CZE.pdf
Základní fakta od ECDC o rostoucí míře rezistence bakterií vůči antibiotikům a o vlivu předepisování a užívání antibiotik. Obsahuje také informace o studiích, které ukazují, že spokojenost pacientů v kontextu primární péče závisí více na efektivní komunikace než na předepsání antibiotik.

Primary care - Patient dialogues_CZE.pdf
Dialog s pacientem – praktická ilustrace metody „zjisti-podej-zjisti“. Model dialogu s pacientem je určen jako pomůcka a vodítko lékařům primární péče, kteří musí čelit tlaku pacienta na předepsání antibiotik a současně chtějí u pacientů propagovat vhodné používání antibiotik.


Videospoty

Původní videospoty ECDC přeložené do češtiny a opatřené titulky pro neslyšící. Je vhodné k použití na obrazovkách, monitorech a LCD displejích v prostředí, kde se poskytuje zdravotní péče. Díky titulkům je možné použít i se ztlumeným zvukem. První varianta je spot se „žárovkou“ ve stopáži 15 s a 30 s. Druhou variantou je „kýchající panda“ ve stopáži 15 s. Videa ve formátu ".m4v" mají rozlišení 1280x720 bodů, videa s koncovkou ".mov" mají roslišení 720x576 bodů.

EAAD_lightbulb_czech_15_2014.m4v (20,3MB)

EAAD_lightbulb_czech_15_2014.mov (117 MB)

EAAD_lightbulb_czech_30_2014.m4v (37,1 MB)

EAAD_lightbulb_czech_30_2014.mov (223 MB)

EAAD_Panda_czech_2014.m4v (11 MB)

EAAD_Panda_czech_2014.mov (106 MB)

 

Klíčové informace pro veřejnost

Informační materiály zpracované v rámci EAAD 2009, které shrnují základní informace o antibiotické rezistenci a způsobech správného používání antibiotik. Jsou v nich obsaženy i základní charakteristiky některých bakterií, které se stávají rezistentními na antibiotika poslední řady.

EAAD2009_Fakta_pro_verejnost.doc EAAD2009_Fakta_pro_verejnost.doc (388,50 KB)

EAAD2009_Klicove_informace_pro_verejnost.doc EAAD2009_Klicove_informace_pro_verejnost.doc (161,50 KB)

 

Klíčové informace pro lékaře předepisující antibiotika

Informační materiály zpracované v rámci EAAD 2009, které shrnují základní informace o antibiotické rezistenci, důvodech jejího vzniku a o hlavních trendech v jejím vývoji a sledování. Třetí článek v řadě se věnuje problematice chřipky, jejích komplikací a úloze antibiotik v léčbě.

EAAD2009_Fakta_pro_odborniky.doc EAAD2009_Fakta_pro_odborniky.doc (389,50 KB)

EAAD2009_Klicove_informace_pro_predepisujici_lekare_v_primarni_peci.doc EAAD2009_Klicove_informace_pro_predepisujici_lekare_v_primarni_peci.doc (161,00 KB)

Chřipka, její komplikace a úloha antibiotik v léčbě.doc Chřipka, její komplikace a úloha antibiotik v léčbě.doc (726,00 KB)

Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR, 19. ročník, číslo 6/09

Číslo z roku 2009, které se komplexně věnuje tématu Zodpovědného používání antibiotik jako vysoké prioritě našeho zdravotnictví. Naskenovaný exemplář je publikován s laskavým svolením autorů a vydavatele.

Bulletin SPL_6-09 - Zodpovědné používání ATB.pdf Bulletin SPL_6-09 - Zodpovědné používání ATB.pdf (1004,00 KB)

 

Loga

Loga Evropského antibiotického dne a jeho maskota Loga Evropského antibiotického dne a jeho maskota (3,69 MB), všechny níže uvedená loga pohromadě

Evropský antibiotický den

EAAD logo_CZ.pdf

EAAD logo_CZ_L.jpg

EAAD logo_CZ_M.jpg

EAAD logo_CZ_S.jpg

Loga maskota – Ježek

Ježek bez antibiotik.jpg

Ježek bez antibiotik.pdf

Ježek s čajem.jpg

Ježek s čajem.pdf

Logo – šála

Logo EAAD se šálou.jpg

Logo EAAD se šálou.pdf

 

Bannery

Bannery.zip Bannery.zip (109,99 KB), všechny níže uvedené banery pohromadě

banner background_CS.jpg
Banner Evropského antibiotického dne.

banner-600x173-CS.gif
Banner zacílený na lékaře předepisující antibiotika s doporučením konzultovat v případě potřeby antibiotické středisko.

bannerEAAD_jezek bez atb.gif
Banner s kombinací loga EAAD a loga ježka bez antibiotik.

bannerEAAD_jezek s cajem.gif
Banner s kombinací loga EAAD a loga ježka s čajem.

bannerEAAD_sala.gif
Banner s kombinací loga EAAD a loga se šálou.

Šetřič obrazovky (screensaver)

Šetřič obrazovky ECDC s maskotem ježkem v nemocničním prostředí, který je možné volně nainstalovat na počítač. K dispozici je v několika formátech.

CSv2 Setup.exe

Hedgehog1_SS_ENCS_V02.fla

Hedgehog1_SS_ENCS_V02.html

Hedgehog1_SS_ENCS_V02.swf

Šetřič obrazovky (screensaver) Šetřič obrazovky (screensaver) (5,22 MB), všechny výše uvedené formáty pohromadě
 

Tiskové zprávy z minulých let

EAAD_2015_Tiskova_zprava.pdf EAAD_2015_Tiskova_zprava.pdf (1,51 MB)

EAAD_2014_Tiskova_zprava.pdf EAAD_2014_Tiskova_zprava.pdf (381,38 KB)

EAAD_2013_Tiskova_zprava.pdf EAAD_2013_Tiskova_zprava.pdf (869,52 KB)

EAAD_2012_Tiskova_zprava.pdf EAAD_2012_Tiskova_zprava.pdf (300,35 KB)

EAAD_2011_Tiskova_zprava.pdf EAAD_2011_Tiskova_zprava.pdf (109,46 KB)

EAAD_2010_Tiskova_zprava.pdf EAAD_2010_Tiskova_zprava.pdf (1,24 MB)

EAAD_2009_Tiskova_zprava.pdf EAAD_2009_Tiskova_zprava.pdf (243,63 KB)

 

 

 

Nahoru