SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pesticidy » Přípravky na ochranu rostlin » Pro uživatele přípravků na ochranu rostlin » Hodnocení POR pro lesnictví a ochrana zdraví lidí
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Hodnocení POR pro lesnictví a ochrana zdraví lidí

V článku najdete prezentaci zástupkyně SZÚ přednesenou na on line semináři "Budoucnost přípravků na ochranu rostlin v ochraně lesa" v únoru 2021, kterou pořádala Česká lesnická společnost, z. s. ve spolupráci s dalšími odbornými pracovišti.


Příspěvek navazoval na přednášku pracovníka ÚKZÚZ, který představil proces hodnocení přípravků na ochranu rostlin (dále jen přípravků) včetně základních předpisů, o které se hodnocení musí opírat.
Proto přednáška MUDr. Trávníčkové (v příloze) byla zaměřena již jen na hodnocení z hlediska ochrana zdraví lidí. Přednáška byla rozdělena do několika části:

  • role SZÚ při hodnocení přípravků na ochranu rostlin (+ účinných látek)
  • hodnocení přípravků z hlediska ochrany zdraví lidí
  • problémy při hodnocení přípravků (obecně)
  • klasifikace přípravků z hlediska zdraví lidí (se zdůrazněním obav z možné alergické reakce)
  • nejčastější opatření ke zmírnění rizik – k ochraně zdraví lidí (obsluhy - následných pracovníků - okolních osoba a místních obyvatel)

Přednáška ke stažení - Travnickova_POR_zdravi_lidi.pdf Travnickova_POR_zdravi_lidi

Detailnější informace jsou uvedeny ve sborníku semináře, který je k dispozici u organizátorů akce.

Nahoru