Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pesticidy » Přípravky na ochranu rostlin » Informace pro žadatele o odbornou způsobilost POR
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Informace pro žadatele o odbornou způsobilost POR

ventil.png do této sekce budou umisťovány materiály a informace týkající se odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky zejména pro žadatele.


Žadatelé o odbornou způsobilost stejně tak uživatelé přípravků najdou další důležité informace v ostatních položkách, týkající se přípravků na ochranu rostlin.

Materiály pro školitele POR - ochrana zdraví

K poskytování znalostí týkající se ochrany zdraví POR jsou oprávněny pouze osoby pověřené Ministerstvem zdravotnictví (podle §86a zákona č. 326/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů). Do této položky budou postupně vkládány materiály, kterými by se mají řídit, nebo které při školeních mohou využít.


 

Odborná způsobilost POR a ochrana zdraví

Dne 1. 12. 2017 vstupuje v účinnost zákon č. 299/2017, což je novela zákona č. 326/2004 Sb. (o rostlinolékařské péči), které mimo jiné mění část, která se týká odborné způsobilost k výkonu odborné rostlinolékařské činnosti a odborné způsobilost pro nakládání s přípravky (§ 81-86b).


 

Seznam pověřených osob - §86a rostlinolékařského zákona

Seznam osob pověřených k poskytování znalostí, týkajících se ochrany zdraví lidí , podle §86a odst. 2) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů, platná od 1. prosince 2017.


 

Zdroje informací pro žadatele o odbornou způsobilost POR

Možné zdroje informací pro žadatele o odbornou způsobilost II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle vyhlášky č. 206/2012 Sb. - problematika „ochrana zdraví lidí“.


 

Související internetové stránky

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)

Nahoru