SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Národní antibiotický program » Informační kampaně SZÚ
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Informační kampaně SZÚ

0002.jpg Centrální koordinační skupina Národního antibiotického programu (CKS NAP) za přispění Státního zdravotního ústavu každoročně koordinuje v rámci České republiky informační kampaň o správném zacházení s antibiotiky, která je zaměřená na odbornou i laickou veřejnost. V rámci kampaně úzce spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví a Kanceláří Světové zdravotnické organizace v Praze. Pravidelně se na kampani podílí také Česká lékárnická komora a Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. CKS NAP rámci kampaně využívá široké sítě antibiotických středisek a krajských hygienických stanic. V posledních letech se aktivně zapojují také zdravotní pojišťovny.


 

Cílem kampaně je správné zacházení s antibiotiky, neboť s rostoucí rezistencí bakterií dochází ke snižování jejich účinnosti. Jedině tak se podaří zachovat účinná antibiotika pro léčbu infekčních onemocnění.

Laická veřejnosti je upozorňována na správné a vhodné užívání antibiotik a na důsledky jejich častého nadužívání, které vedou k rozvoji antibiotické rezistence, tedy odolnosti bakterií vůči antibiotikům.

Odborné veřejnosti jsou připomínány důsledky nevhodného předepisování  antibiotik, nezbytnost důkladného vyšetření před předepsáním vhodného antibiotika a potřeba pacienty poučit o správném užívání antibiotik.

 

 

 

Nahoru