Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Národní antibiotický program » Informační kampaně SZÚ
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Informační kampaně SZÚ

0002.jpg Centrální koordinační skupina Národního antibiotického programu (CKS NAP) za přispění Státního zdravotního ústavu každoročně koordinuje v rámci České republiky informační kampaň o správném zacházení s antibiotiky, která je zaměřená na odbornou i laickou veřejnost. V rámci kampaně úzce spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví a Kanceláří Světové zdravotnické organizace v Praze. Pravidelně se na kampani podílí také Česká lékárnická komora a Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. CKS NAP rámci kampaně využívá široké sítě antibiotických středisek a krajských hygienických stanic. V posledních letech se aktivně zapojují také zdravotní pojišťovny.


 

Cílem kampaně je správné zacházení s antibiotiky, neboť s rostoucí rezistencí bakterií dochází ke snižování jejich účinnosti. Jedině tak se podaří zachovat účinná antibiotika pro léčbu infekčních onemocnění.

Laická veřejnosti je upozorňována na správné a vhodné užívání antibiotik a na důsledky jejich častého nadužívání, které vedou k rozvoji antibiotické rezistence, tedy odolnosti bakterií vůči antibiotikům.

Odborné veřejnosti jsou připomínány důsledky nevhodného předepisování  antibiotik, nezbytnost důkladného vyšetření před předepsáním vhodného antibiotika a potřeba pacienty poučit o správném užívání antibiotik.

 

 

 

Nahoru