Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Připravenost a reakce na krizové situace. » Povodně. Přírodní katastrofy. Nepříznivé... » Likvidace plísní
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Likvidace plísní

Výskyt plísní velmi úzce souvisí s vlhkostí, která je v zaplavených objektech díky povodním i změněným klimatickým podmínkám neustále vysoká. Pokud je likvidace plísní dle níže uvedených pravidel neúspěšná, doporučuje Ministerstvo zdravotnictví obrátit se na místně a věcně příslušnou krajskou hygienickou stanici nebo specializovanou firmu. Upraveno podle MZ ČR  


Pravidla při likvidaci plísní v budovách v zaplavených oblastech:

S opatřeními je možné začít ve chvíli, kdy je již voda z objektu odčerpána.

  • Na narostlou plíseň na stěnách je vhodné použít k prvnímu dezinfekčnímu zásahu přípravky s fungicidními (protiplísňovými) účinky.
  • Podle rozsahu plísně je nutné volit vhodný aplikační postup - postřik, omytí, otření včetně různých kombinací těchto postupů, a dezinfekci provádět i opakovaně.
  • Mechanicky odstranit po dezinfekci zbytky plísně (dle individuální situace volit nejvhodnější způsob - škrábání, otlučení na omítku).
  • Plíseň nikdy neodstraňovat za sucha před aplikací přípravku, aby nedošlo k rozptýlení zdraví škodlivých výtrusů. Při likvidaci plísně používat ochranné pracovní pomůcky a ochranu dýchacích cest.
  • Odstranit primární příčiny (stavební či teplotně vlhkostní poměry), které zajišťují vhodné podmínky pro rozvoj plísní.
  • Po dezinfekci a na zaschlé stěny je vhodné aplikovat přípravky k preventivní ochraně proti plísním ve formě nátěrů před malbou i přímo na omítku.
  • Neprovádět jiné práce, dokud stěny nezaschnou.
  • Zajistit vhodné proudění vzduchu (intenzivní a časté větrání).

 

 

Nahoru