Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Národní antibiotický program
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní antibiotický program

NAP Národní antibiotický program (NAP) byl ustanoven na základě usnesení vlády ČR ze dne 4. května 2009 č. 595. Cílem NAP je zajištění dlouhodobě dostupné, účinné, bezpečné a nákladově efektivní antibiotické léčby pacientů s infekčními onemocněními.


Narůstající antibiotická rezistence je celosvětovým problémem, který je Světovou zdravotnickou organizací považován za globální hrozbu. Tento stav vyžaduje neodkladnou implementaci systémových, odborně kompetentních a nákladově efektivních opatření na lokální, regionální i národní úrovni. S cílem koordinace těchto opatření při respektování principu „Jedno zdraví“ byl vytvořen Národní antibiotický program, antibiotická politika ČR, jejíž souhrn opatření vede ke snižování AMR jak v oblasti humánní i veterinární medicíny. 

První zárodky antibiotické politiky vznikaly v Československu krátce po zavedení penicilinu do klinické praxe v 50. letech 20. století. Komise pro Národní program antibiotické politiky byla ustanovena až v roce 2003. Antibiotická politika ČR v dnešní podobě byla formulována v roce 2009.

 

 

 

 

 

Nahoru