Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pesticidy » Přípravky na ochranu rostlin » Pro uživatele přípravků na ochranu rostlin » Novela rostlinolékařského zákona č. 299/2017 Sb.
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Novela rostlinolékařského zákona č. 299/2017 Sb.

Dne 19. září 2017 vyšla očekávaná novela, kterou se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Jedná se o zákon č. 299/2017 Sb. Tento zákon nabývá účinnost prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (tj. od 1. 12. 2017).


Novela zákona mimo jiné upravuje například:

 • požadavky na přebalování přípravků na ochranu rostlin (dále jen přípravků)
 • skladování přípravků nebo pomocných prostředků profesionálními uživateli
 • registrace distributorů přípravků pro profesionální uživatele
 • uvádění přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na trh
 • správnou distribuční praxi
 • dovoz přípravků pro vlastní potřebu ze třetích zemí
 • upravuje použití přípravků akutně toxických kategorie 1 nebo 2
 • letecké aplikace přípravků
 • aplikaci přípravků na pozemcích, na nichž se nachází oblasti využívané širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel a v jeho okolí do vzdálenosti 20 metrů
 • vedení záznamů a informací o uvádění přípravků nebo pomocných prostředků na trh a jejich používání
 • požadavky, které se týkají odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

Zákon obsahuje řadu další požadavků, včetně přechodných ustanovení.
Doporučujeme, aby se profesionální uživatelé přípravků a pomocných prostředků, jejich distributoři i dodavatelé s novelou seznámili.

Zpracovala: MUDr. Trávníčková (vloženo 21. 9. 2017)

Nahoru