SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Zdravější životní styl » Metodické postupy v poradenství » Biochemické vyšetření
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Biochemické vyšetření

Hodnocení parametrů biochemického vyšetření


Standardně jsou v poradně podpory zdraví hodnoceny hladiny celkového cholesterolu, HDL cholesterolu, triacylglycerolů a glukózy v krvi. Vyšetření LDL cholesterolu, kyseliny močové a dalších jsou nadstandardní.
Zjišťování hodnot jednotlivých sledovaných biochemických parametrů vychází zejména z údajů získaných od ošetřujícího lékaře klienta.
Hodnocení vychází z rizikových limitů jednotlivých stanovených parametrů a z posouzení rizika z jejich vzájemných vztahů (hodnocení rizika).
Na základě hodnocení komplexu rizikových faktorů lze stanovit míru rizika a podle konsenzu Společnosti pro aterosklerózu volit vhodný postup v primární i sekundární prevenci.
Hodnocení jednotlivých parametrů
Celkový
cholesterol
(mmol/l)
< 5,00
5,01 - 6,49
> 6,50
normální hodnota
zvýšená hodnota
riziková hodnota
HDL (mmol/l) <1,00 riziková hodnota
Triacyglyceroly
(mmol/l)
<2,00
>2,00
normální hodnota
rizikové hodnoty
Glukóza
(mmol/l)
< 5,19
5,20 - 6,09
> 6,10
normální hodnota
hraniční hodnoty
vysoké riziko
LDL
(mmol/l)
< 3,40 normální hodnota
pro běžnou populaci
Kyselina močová (umol/l)
Muži
Ženy

>416
>339
riziko
riziko

Nahoru