SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Tabák a alkohol » Dá se pít alkohol s mírou?
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Dá se pít alkohol s mírou?

Z publikace: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc : Jak překonat problémy s alkoholem


Pro koho se pití s mírou nehodí?

 • Pro lidí závislé na alkoholu, zejména pokud dřívější pokusy o kontrolované pití selhávaly.
 • Pro nemocné s různými chorobami, které alkohol zhoršuje (nemoci jater, epilepsie, onemocnění slinivky břišní atd.).
 • Pro ty, kdo jsou léčeni léky, jež se s alkoholem nesnášejí. Takových léků je asi 100.
 • Pro lidi, kteří řídí automobil (i velmi nízká hladina 0,2 promile alkoholu v krvi zvyšuje riziko dopravní nehody asi 2x) nebo se věnují jiným rizikovým činnostem.
 • Pro lidi se zhoršeným sebeovládáním a sklony k násilí. Podstatná část násilných trestných činů bývá páchána pod vlivem alkoholu.
 • Pro těhotné.
 • Samozřejmě i pro děti a dospívající. U dětí dochází k otravě i po malých dávkách alkoholu a závislost na něm se v dětství a dospívání rozvíjí velmi rychle. Navíc zkušenost s alkoholem v nízkém věku zvyšuje riziko pozdějších problémů s ilegálními drogami.
 • Abstinence ve vztahu k alkoholu je také nejbezpečnější variantou u lidí závislých na jiných návykových látkách. Předejde se tak možnému přesmyku závislosti. Příklady pacientů dříve závislých na ilegálních drogách, kteří si později vytvořili ničivou závislost na alkoholu, známe z vlastní praxe i ze zahraničí.

Jestliže váháte a rozhodujete se mezi kontrolovaným pitím a abstinencí, doporučuji abstinenci. Ve své praxi jsem totiž nezažil jediný příklad "abstinentské cirhózy jater", nebo to, že by manželka uváděla jako důvod rozvodu "nenapravitelnou abstinenci". Také jsem se nesetkal s tím, že by byl někdo propuštěn z práce jako notorický abstinent. Abstinence je prostě bezpečnější. Na okraj ještě podotýkám, že zejména v zahraniční abstinuje mnoho lidí i čistě z morálních důvodů. Tak mezinárodní abstinentská organizace IOGT má mnoho miliónu členů po celém světě. Pokud jste se přece rozhodli pro kontrolované pití, nabízím vám následující postupy.

Sebemonitorování

Je to jednoduchá technika. Vychází ze zjištění, že prosté zaznamenávání si problémového chování snižuje jeho výskyt. K sebemonitorování budete potřebovat zápisník nebo sešit. Do zápisníku si vždy zaznamenejte datum a hodinu, kdy jste pil, co jste pil a v jakém množství, v jaké to bylo situaci a jak jste se před začátkem pití cítil. Čas od času se ke svým poznámkám vraťte. Snadno z nich vyčtete, jaké situace nebo duševní stavy jsou pro vás nebezpečné a dokážete se na ně lépe připravit nebo jim lépe předejít. Následuje příklad toho jak může sebemonitorování vypadat:

Sebemonitorování

Datum a hodina, alkohol (druh, množství), situace a rozpoložení.

7.1., 12:10, pivo půl litru po obědě, měl jsem doma pivo, vypil jsem ho ze zvyku. Cítil jsem se normálně.

9.1., 10:00, pivo, v práci mi ho o svačině někdo nabídl, byl jsem trochu unavený a naštvaný.

10.1., 20:00 - 23:00, 10 piv a dva rumy, dal jsem se zlákat do hospody, před tím jsem měl chuť se napít, pak mi bylo zle a měl jsem na sebe vztek.

14.1., 10:00, jedno pivo, o svačině, trochu jsem trnul, abych se nerozpil.

Ještě pro zajímavost uvedu kolik je alkoholu v různých nápojích. Půl litru "desítky" obsahuje zhruba 12,9 gramů 100 % lihu, půl litru "dvanáctky" asi 15,4 g, 2 "deci" vína kolem 20 g a půl "deci" destilátu asi 15,4 g. Dá se tedy říci, že půl litru dvanáctky, dvě "deci" vína a půl "deci" destilátu obsahují přibližně stejné množství lihu.

Umět pít s mírou znamená také umět nepít vůbec

I když jste se rozhodl pít s mírou, je důležité, abyste uměl nepít vůbec. To se vám bude hodit v práci, při řízení auta, ženám v těhotenství a i při jiných situacích. Nácvik kontrolovaného pití byste měl zahájit obdobím abstinence. Profesor Marlatt z USA doporučuje 30 dní abstinence před nácvikem kontrolovaného pití. Pokud by se u vás po zahájení abstinence objevily výrazné třesy nebo dokonce halucinace či epileptické záchvaty, je to známka tělesné závislosti a je třeba co nejdřív vyhledat lékařskou pomoc.

Jak pít kontrolovaně?

 • Abyste měl pití pod kontrolou, musíte pamatovat na všechny následující činitele:
 • Druh alkoholického nápoje. Čím menší obsah alkoholu, tím lépe. Bývá užitečné prokládat alkoholický nápoj nějakým nápojem nealkoholickým. Není dobré si zvykat na jeden druh alkoholického nápoje, ale během jednoho večera by se neměly různé alkoholické nápoje kombinovat.
 • Velikost doušků. Čím menší doušky, tím lépe.
 • Frekvence doušků. Čím delší pauzy mezi doušky, tím lépe. Mezi jednotlivými doušky je třeba zásadně položit sklenici na stůl. Může pomoci i to, že člověk dělá jiné věci nežli pití (tanec, rozhovor, krátká procházka na vzduchu, společenská hra, jídlo, poslech hudby apod.).
 • Doba, po kterou pití trvá. Čím kratší doba, tím lépe.
 • Nepít zásadně nalačno, ale jen tehdy, jestliže jsou v žaludku ještě nějaké potraviny obsahující bílkoviny. To zpomalí vstřebávání a část alkoholu na bílkovinu naváže.
 • Pokud někdo ve společnosti pije velmi zdrženlivě, doporučuje se problémovým pijákům, aby ho napodobovali.
 • Měl byste vědět, že podle odborníků Světové zdravotnické organizace, je pro zdravého dospělého člověka ještě bezpečnou dávkou alkoholu asi 20 g 100 % lihu (16 g u ženy a 24 g u muže), což odpovídá přibližně půl litru 12° piva 200 ml vína nebo 50 ml destilátu. Pít nad tuto dávku, třeba kontrolovaně, s sebou nese zdravotní rizika.

Pít tak, aby se nepřekročila určitá hladina alkoholu

K nácviku kontrolovaného pití se dají využívat kapesní přístroje umožňující rozpoznávat hladinu alkoholu v krvi. Ke stejnému účelu lze využívat i tabulky, kde je možné přibližnou hladinu alkoholu odečítat podle množství alkoholu, tělesné hmotnosti a pohlaví. K tomu se dostaneme za chvíli. Ještě před tím se ale zastavíme u toho, jak se různé hladiny alkoholu v krvi projevují.

Hladina alkoholu v krvi, změny pocitů a změny chování

Hladina alkoholu

Pocity

Chování

0,4 ‰

pocit uvolnění

vyšší riziko úrazů

0,6 ‰

změny nálady

zhoršený úsudek, zhoršená schopnost rozhodování

0,8 ‰

pocity tepla euforie

oslabení zábran, zhoršené sebeovládání, zhoršen postřeh roste riziko úrazů

1,2 ‰

vzrušení emotivnost

povídavost, roste riziko ukvapeného, impulzívního jednání

1,5 ‰

zpomalenost a otupělost

setřelá řeč, někdy sklon k násilnému chování

2,0 ‰

výrazná opilost

obtížná řeč, dvojité vidění, poruchy paměti, případně spánek

3,0 ‰

možnost bezvědomí

nereaguje na zevní podněty, ohrožen vdechnutím zvratků

4,0 ‰ a více

hluboké bezvědomí

riziko zástavy dechového centra, v mozku a zadušení, smrtelné ohrožení.

Samozřejmě, že mezi různými lidmi jsou rozdíly, ale překračovat určitou hladinu alkoholu v krvi je rizikové pro každého. Nyní už slíbené tabulky. Při pití bych nedoporučoval překračovat hladinu 0,5 ‰, ve výjimečných případech hladinu 0,8 ‰. O jaká množství alkoholických nápojů se jedná najdete v následujících tabulkách.

Pití do hladiny 0,5 ‰ alkoholu v krvi. Čísla uvádějí jednotky alkoholu, které je možné zkonzumovat za celou dobu pití. Jednotkou alkoholu je u nás půl litr 12° piva, 1,5 "deci" vína nebo 0,5 "deci" destilátu.

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Muž 57-69 kg

1

1,5

2

2,25

2,5

Muž 70-82 kg

1,25

2

2,5

2,75

3

Muž nad 82 kg

1,5

2,25

2,75

2,75

3

Žena pod 56 kg

0,75

1

1,25

1,5

1,75

Žena 57-69 kg

1

1,25

1,75

2

2,25

Žena nad 70 kg

1,25

1,5

2

2,5

2,75

Pití do hladiny 0,8 ‰ alkoholu v krvi. Čísla uvádějí jednotky alkoholu, které je možné zkonzumovat za celou dobu pití. Jednotkou alkoholu je u nás půl litr 12° piva, 1,5 "deci" vína nebo 0,5 "deci" destilátu.

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Muž 57-69 kg

1,75

2

2,5

2,75

3,25

Muž 70-82 kg

2

2,5

3

3,25

3,75

Muž nad 82 kg

2,5

3

3,5

3,75

4

Žena pod 56 kg

1,25

1,5

1,75

1,75

2

Žena 57-69 kg

1,5

1,75

2,25

2,25

2,75

Žena nad 70 kg

1,75

2,25

2,75

2,75

3

Z publikace: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc : Jak překonat problémy s alkoholem

Nahoru