Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Tabák a alkohol » Koordinační, monitorovací a výzkumné pracoviště... » ALKOHOL » Determinanty rizikových forem užívání alkoholu...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Determinanty rizikových forem užívání alkoholu v populaci mladých dospělých: analýza zdravotních, sociálních a psychologických souvislostí

Výzkumný projekt podpořený Grantovou agenturou MZ ČR (NS 9645-4/2008) byl zaměřen na stanovení výskytu zdravotně rizikových forem konzumu alkoholu v české populaci mladých dospělých a na analýzu zdravotních, sociodemografických a psychologických souvislostí rizikového a škodlivého pití. Výzkum byl realizován formou dotazového šetření v  reprezentativním vzorku 2 221 mladých dospělých ve věku 18 až 39 let. Výsledky výzkumu byly prezentovány jednak formou sdělení na konferencích a rovněž formou článků v odborných lékařských časopisech. Závěrečnou zprávu shrnující hlavní výsledky studie naleznete zde.


 

Konzum alkoholu v české populaci mladých dospělých.pdf

Nahoru