SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Správná výživa » Řešení jodového deficitu v ČR » Meziresortní komise pro řešení jódového... » Dietární expozice jódu obyvatel v ČR
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Dietární expozice jódu obyvatel v ČR

Základní informace


Odhad průměrné expozice jódu populace ČR (r. 2009)

získáváme v rámci Monitoringu dietární expozice SZÚ Praha, CHPŘ Brno co 2 roky. Potřeba jódu pro populaci byla v r. 2009 kryta na 98 %, i když při kulinární přípravě vzorků potravin nebyla použita jódovaná sůl.

Další informace z CHPŘ Konference ke dni jodu

 

 

Vývoj obsahu jódu v mléce z tržní sítě ČR (r. 2010)

Z výsledků studií je zřejmé, že hlavním a význačným zdrojem jódu ve stravě je mléko a mléčné výrobky u dětí a mladších osob, u kterých může dojít při konzumaci až k přebytku, překročení horní hranice doporučeného příjmu jódu.

Do roku 2007 se obsah jódu v mléce stanovoval 2x v roce v průměrném směsném vzorku z celé republiky. Průměrný obsah jódu z let 1998 – 2009 byl 265 μg/l. Závažný byl rok 2003. Do té doby byl průměrný obsah okolo 200 μg/l, v roce 2003 byla hodnota maximální 454 μg/l a poté v dalších létech byla průměrná hodnota okolo 300 μg/l.

V květnu 2007 se obsah jódu stanovil v jednotlivých odebraných vzorcích ze 24 míst republiky a zjistily se velké rozdíly, a to minimální obsah byl 135 μg/l a maximální obsah byl 509 μg/l. Rozptyl byl obrovský a tato skutečnost by mohla způsobit problémy z hlediska zatížení štítné žlázy. V létech 2007 – 2009 byl pak zjištěn pokles průměrné hodnoty, a to na hodnotu 233 μg/l. Ve druhé polovině roku 2009 koncentrace jódu opět vzrostla na hodnotu 255 μg/l i rozptyl obsahů jódu v jednotlivých vzorcích mléka byl veliký, a to 180 - 455μg/l. Sledování pokračuje i v současné době.

Další informace: Konference ke dni jódu

 

Obsahu jódu v kompletní krmné dávce pro dojnice (r. 2009)

Výsledky kontroly sledování Ústředního kontrolního a zkušební ústavu zemědělského

Nařízením Komise (ES) č. 1459/2005 byl snížen maximální povolený obsah jódu v kompletní krmné dávce pro dojnice z 10 mg I/kg na 5 mg I/kg (sušina 88%). Cílem bylo omezit riziko nežádoucích účinků jódu na lidské zdraví, protože pak by neměla hodnota obsahu jódu v mléce přesáhnout 200 μg I/kg.

Kontrola sledování obsahu jódu v kompletní krmné dávce pro dojnice proběhla u 43 největších dodavatelů syrového kravského mléka do zpracovatelských závodů.

Nalezené obsahy jodu v doplňkové minerální směsi se pohybují od 88% do 125% deklarovaného množství. Nebylo zjištěno výrazné překročení hodnoty deklarovaného obsahu jódu v kontrolovaných doplňkových minerálních směsích. S přihlédnutím k nejistotě měření je možno konstatovat, že sledované doplňkové minerální směsi obsahem jódu vyhovují a nejsou možnou příčinou vysokého obsahu jódu v syrovém kravském mléce.

Zvýšený obsah jódu v syrovém kravském mléce není způsoben ani porušením správného technologického postupu při čistění a desinfekci přípravky obsahujícími jód.

Sledování obsahu jódu v syrovém kravském mléce vzhledem k vysokým hodnotám musí dále pokračovat. Současně je nutno ve spolupráci s MZe oslovit :prostřednictvím Agrární komory a dalších profesních a oborových sdružení výrobce kompletních krmných směsí, doplňkových minerálních krmiv a premixů a prvovýrobce, aby věnovali obsahu jódu v krmné dávce vzhledem k nařízení Komise (ES) a obsahu jódu v mléce zvýšenou pozornost.

 

Nahoru