SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Duševní zdraví
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Duševní zdraví

p_psycho_soc_determinanty_01.jpg Psychosociální determinanty zdraví zahrnují skupinu psychologických, sociálních, behaviorálních a kulturních proměnných ovlivňujících významně vztahy mezi zdravím a nemocí. Patří sem na příklad otázky osobní pohody ve vztahu ke zdraví (well-being), psychické odolnosti (resilience), zranitelnosti (vulnerability), zvládání zátěže a stresu, dále otázky vlivu socioekonomického statusu (SES) na zdraví, kvality života, sociální opory (social support), nerovností ve zdraví (inequaliteis in health) a další.  


 

Světový den duševního zdraví - 10. října 2013

Světový den duševního zdraví připadá každoročně na 10. října. Tradice vyhlašování těchto  Světových dnů duševního zdraví v tento den se zrodila v roce 1992 jako jedna z aktivit Světové  federace pro duševní zdraví (World Federation for Mental Health WFMH).        


 

Projekt DETERMINE

Informace o projektu


 

Dokumenty

Evropský akční plán psychického zdraví, Zelená kniha, Evropská Deklarace psychického zdraví


 

Národní konference k otázkám podpory duševního zdraví

Presentace úřastníků konference - odborníků, představitelů státních i nestátních organizací a institucí, působících v oblasti duševního zdraví, zástupců občanských a pacientských sdružení, nadací atd. Garant konference: Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.


 

Nahoru