SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Tabák a alkohol » Alkohol, tabák a nikotin před početím, v... » Fetální alkoholový syndrom - FAS
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Fetální alkoholový syndrom - FAS


Fetální alkoholový syndrom (FAS) se rozvíjí u dětí v případě, že jejich matka v těhotenství konzumovala nadměrné dávky alkoholu. Dítě se pak rodí se specifickými tělesnými a psychickými následky, kterými je poškozeno na celý život. Jde o poruchy růstu, deformity v obličeji, postižení centrální nervové soustavy. Fetální alkoholový syndrom není léčitelný a znamená pro jedince celoživotní postižení a omezení v mnoha oblastech života.

Většina případů fetálního alkoholového syndromu vzniká u matek, které pijí častěji větší množství alkoholických nápojů. Teratogenně ovšem působí i jednorázový větší příjem alkoholu (oslava, večírek), ten však nezpůsobuje fetální alkoholový syndrom. FAS se rozvíjí až při dlouhodobé konzumaci velkého množství alkoholu.

Podle aktuálních odhadů se v ČR každoročně narodí 3000 novorozenců se zdravotními komplikacemi, deformitami a postiženími, které jim způsobí konzumace alkoholu u žen v těhotenství. Rozvine se u nich tzv. FASD (porucha fetálního alkoholového spektra).

Dalším odhadem je každoroční počet asi 300 narozených dětí se závažnými poruchami nervového systému, deformitou obličeje, poruchami růstu. Rozvine se u nich tzv. FAS – fetální alkoholový syndrom.

Nejčastějšími poruchami u dětí se syndromem FAS jsou poruchy chování, problémy s učením, problémy se zrakem či sluchem, potíže s pamětí nebo snížená inteligence (mentální retardace). Tyto problémy mohou dítě omezovat v běžném životě i ve škole a nemusí být jednoduché s nimi fungovat ve společnosti.

Fyzické postižení dítěte se syndromem FAS se projevuje pomalým tělesným růstem již před porodem a následně i po něm. Objevují se deformity kloubů, končetin i prstů. Dítě má malý obvod hlavy a menší mozek. Zásadní jsou změny v obličeji, které bývají patrné na první pohled – široce posazené oči, tenký horní ret, krátký nos a hladký povrch kůže mezi nosem a horním rtem.

Fetální alkoholový syndrom (FAS) není léčitelný, ale abstinencí v těhotenství se mu dá zcela zabránit. Žádné množství alkoholu v těhotenství není bezpečné.

Další užitečné informace najdete na:

https://www.alkohol-skodi.cz

https://www.alkoholpodkontrolou.cz

https://www.nzip.cz/clanek/195-alkohol-v-tehotenstvi

Národní linka pro odvykání alkoholu: 800 35 00 00

Nahoru