Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Nerovnosti ve zdraví » Je to i tvůj příběh - kampaň
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Je to i tvůj příběh - kampaň


O kampani:

Je to i tvůj příběh - podpora zdravého pohybu dětí                  

Pro kohpostavicka_1_1.pngo je určena:

Kampaň je určena pro školy, nízkoprahová zařízení, sportovní kluby apod., které převážně navštěvují romské děti a děti ohrožené sociálním vyloučením.  Děti, žijící v  horších sociálních podmínkách, často nenavštěvují sportovní kluby a kroužky, protože to finanční situace rodiny neumožňuje. I prostředí, ve kterém se děti pohybují (ghetta na okrajích měst) mnohdy neumožňují bezpečný pohyb venku.  Pohybu se tedy děti většinou věnují pouze v hodinách tělesné výchovy, přitom pohyb je nedílnou součástí zdravého životního stylu.  Děti potřebují minimálně 60 minut intenzivní pohybové aktivity denně.


Benefity pohybové aktivity u dětí

Děti, které sportují:

  1. Mohou mít lepší prospěch ve škole. Pohyb zlepšuje koncentraci a paměť.
  2. Učí se týmové spolupráci a cílevědomosti. Učí se, jak dosáhnout úspěchu, posilují vytrvalost a vůli překonávat překážky.postavicka_2_2.png
  3. Posilují zdraví. Benefitem je udržení správné hmotnosti a zvýšení fyzické kondice.
  4. Podle některých studií méně kouří.
  5. Zvyšují si sebevědomí a posilují pozitivní vnímání sebe sama.
  6. Prostřednictvím sportu lépe navazují přátelství.
  7. Lépe odbourávají stres. Endorfiny zlepšují náladu a pocit štěstí.

Kampaň nabízí možnost uspořádat ve školách nebo nízkoprahových zařízeních turnaj - soutěž v pohybové aktivitě, kterou si škola a děti samy vyberou. 

Aktivity mohou být různé - turnaj v ping pongu, fotbale, běžecké závody pro všechny, taneční soutěž apod. Po posouzení přihlášky podpoříme vybrané aktivity plakáty, diplomy a odměnami pro děti. Po domluvě může náš tým spolu s osobnostmi z řad romských sportovců navštívit školu nebo zařízení a ceny předat.

Speciální cena za originalitu: Děti nám mohou posílat Svůj příběh o tom, jak sportují, co pro ně znamená pohyb – formou videa, fota nebo napíší krátký příběh.

 postavicka_4_4.pngKontaktní osoba:

Bc. Eva Uličná, e-mail: eva.ulicna@szu_cz tel. 267 08 25 01, 776 279 061 

www.szu.cz

https://www.facebook.com/CentrumPodporyVerejnehoZdravi/ 
 

 Podmínky kampaně  2017 ,  Přihláška 2017

Plakát ke kampani si můžete stáhnout  zde  postavicka_3_3.png

Diplomy pro účastníky ke stažení  zde

Rozhovory s úspěšnými romskými sportovci, kteří převzali záštitu nad naší kampaní

Přečtěte si zprávu o kampani za rok 2016

Podpořeno Ministerstvem zdravotnictví  ČR
Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví  č. 10571 Snižování zdravotních nerovností  – podpora zdraví ve vyloučených lokalitách ©Státní zdravotní ústav 2017

 

Nahoru