SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Duševní zdraví » Národní konference k otázkám podpory duševního...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní konference k otázkám podpory duševního zdraví

Presentace úřastníků konference - odborníků, představitelů státních i nestátních organizací a institucí, působících v oblasti duševního zdraví, zástupců občanských a pacientských sdružení, nadací atd. Garant konference: Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.


Státní zdravotní ústav se podílí na realizaci řady projektů EU. Jedním z nich je též projekt "Implementation of Mental Health Promotion and Preventive Policies and Strategies in EU Member States and Applicant Countries". Smyslem tohoto projektu je připravit a optimalizovat v členských zemích a v zemích připravujících se na budoucí členství v EU podmínky pro realizaci procesů, činností a podpůrných okolností týkajících se podpory duševního zdraví. Tyto otázky jsou úzce propojeny s aktivitami, zahrnutými v programu WHO "Zdraví 21" zvl. v části 6 tohoto programu, týkající se duševního zdraví (program je dostupný na webových stránkách MZ ČR) a navazují též na zásady Deklarace duševního zdraví a Akčního plánu k této deklaraci, přijaté na konferenci ministrů zdravotnictví členských států WHO v lednu 2005 v Helsinkách. Konference v Helsinkách a vytvoření Deklarace a Akčního plánu byly iniciovány a organizovány Regionální úřadovnou WHO a určeny pro všechny členské státy tohoto regionu, kterých je celkem 52.

aktivity_who.ppt Aktivity WHO v oblasti duševního zdraví
aktualni_problemy.ppt Aktualní problémy české psychiatrie
dusevni_zdravi.ppt Podpora zdravého vývoje dítěte ve škole
matra_1_.pdf Komunitní psychiatrie v praxi MATRA III
paradoxy_psychiatricke_pece.ppt Paradoxy psychiatrické péče
prague_friedli.ppt Menthal Health Promotion and Prevention - some experiences
prevence_stresu.ppt Prevence stresu na pracovišti

projekt_transformace.ppt Projekt transformace psychiatrických léčeben

psychiatricke_lecebny.ppt Psychiatrické léčebny -mýty a skutečnost
rozvoj_pece.ppt Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví

verejne_zdravi.ppt Veřejné zdraví - projekt CRPDZ

skolniprogram.pdf Český školní program proti šikanování

 

Nahoru