SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Nerovnosti ve zdraví
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Nerovnosti ve zdraví

p_nerovnocti_03.jpg Spravedlnost ve zdraví je významná etická a pragmatická kategorie zcela zásadní pro tvorbu zdravotní politiky.  V  této oblasti  není dostatek objektivních dat. Lze očekávat, že pokračující sociální diferenciace by mohla přinést nepříznivé důsledky pro zdraví některých částí populace. Zlepšování zdraví a snižování zdravotních nerovností by podle EU nemělo spadat pouze do kompetence sektoru zdravotnictví, protože politiky a opatření přijímaná v mnoha jiných odvětvích mají také vliv na zdraví. Jak je uvedeno v dokumentu "Zdraví ve všech politikách" (začlenění zdraví do všech politik – zkratka z angličtiny HIAP) přijatého v roce 2006 Radou EU, je potřeba prosazovat přístupy implementující zdraví do všech politik. Zatímco nutnost implementace zdraví do všech politik je všeobecně uznávána, provádění v praxi je i nadále složité. Vyžaduje jasný mandát od vlády, efektivní a citlivé vedení, systematické změny politiky a nové metodiky a přístupy. Teprve potom lze dosáhnout skutečného pokroku v úsilí EU o snižování nerovností v oblasti zdraví a zlepšování zdraví evropských občanů. (EQUITY ACTION).   


Evropská unie dlouhodobě vnímá otázku nerovností ve zdraví jako svou prioritu. Státní zdravotní ústav se účastnil několika projektů v této oblasti a projekt DETERMINE koordinoval.

Státní zdravotní ústav navazuje na tyto mezinárodní projekty a implementuje teoretické poznatky do praxe. V období 2015-2016 probíhají projekty PPZ financované MZ ČR - Snižování zdravotních nerovností – podpora zdraví ve vyloučených lokalitách a Podpora zdraví pro osoby s poruchou sluchu.

Odkaz na stránky EU k nerovnostem ve zdraví http://ec.europa.eu/health/social_determinants/policy/index_en.htm

Zpráva o zdraví Romů v EU

http://ec.europa.eu/health/social_determinants/docs/2014_roma_health_report_en.pdf

 

1 2   Následující   ››

Podpora zdraví pro osoby se zdravotním postižením


 

Program Jablíčko

jablicko-logo.jpg Zdravý životní styl pro děti ohrožené sociálním vyloučením


 

Brožury WHO k nerovnostem v oblasti zdraví v EU


 

DETERMINE- Evropské konsorcium pro sociálně-ekonomické determinanty zdraví

Informace o projektu EU - DETERMINE


 

Projekt Crossing Bridges

CrossingBridges.JPG   Cíle a obsah projektu


 

Projekt Equity Action

Equity.JPG


 

Projekt CompHP

Informace o projektu


 

Health Inequalities (EN)

Background


 

Healthy Inclusion

    Sociokulturní dovednosti jako nástroj začleňování migrantů do podpory zdraví  


 
1 2   Následující   ››

 

 

Nahoru