Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Zdravější životní styl » Nová strategie Zdraví 2020 (Health 2020)
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Nová strategie Zdraví 2020 (Health 2020)

Nová strategie WHO na podporu zdraví a blahobytu


 

Ministři zdravotnictví evropských zemí přijali novou strategii na podporu zdraví a blahobytu „Zdraví 2020“, která podporuje integraci a harmonizaci aktivit směřujících k podpoře zdraví a blahobytu napříč odvětvími na lokální, národní i mezinárodní úrovni. Strategie se zaměřuje na hlavní problémy 53 členských států regionu, především na nerovnosti ve zdraví, finanční krizi a související snižování veřejných výdajů ve zdravotnictví a nárůst výskytu chronických neinfekčních onemocnění. Strategie byla schválena při jednání Regionálního výboru Světové zdravotní organizace (WHO) pro Evropu na Maltě dne 12. září 2012. Přijetí nové strategie vychází z předpokladu, že další vývoj veřejného zdravotnictví je možný pouze za spolupráce všech složek společnosti a všech úrovní státní správy.

Health 2020 - webové stránky  WHO

Strategie Health 2020 (plná verze v EN)

Strategie Health 2020 (zkrácená verze v EN)

Tiskové prohlášení k nové strategii na webu WHO

 

Nahoru