SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Zdravější životní styl » Metodické postupy v poradenství » Podklady o klientovi
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Podklady o klientovi

Formulář pro dokumentaci vyšetření


PODKLADY O KLIENTOVI Příjmení ……………………………………………Jméno.............. Datum narození……………………………………Věk.............. Adresa..... Telefon.... Zaměstnání…………………………………………Telefon................ Vzdělání .
Ošetřující lékař.........
Odborný lékař.........
Doporučení od:.......
Důvod návštěvy:
Datum návštěvy

OSOBNÍ ANAMNÉZA

Hlavní diagnóza

Pracovní anamnéza
Pracovní riziko

RODINNÁ ANAMNÉZA

Kdo Věk Kdo Věk
Hypertenze DM
KVO Obezita
Nádory Hypercholesterolémie
Jiné
Terapie.......
Děti..............

ANTROPOMETRICKÁ VYŠETŘENÍ

Hmotnost (kg)
Výška (cm)
BMI
WHR nebo obvod pasu
Stanovení množství tukové hmoty v těle

KREVNÍ TLAK

TK systolický
TK diastolický

KOUŘENÍ

Délka kouření: Počet/den: Kouření v rodině:
Výsledky hodnocení:

STRES

Riziková skóre dle Bortnerovy škály
Celkové skóre Z.A.S.
Škála sociální readaptace (skóre >150 bodů)
Sociální opora (skóre >18 bodů)
Doporučení a závěry:

DIETA NEBO POTRAVNÍ DOPLŇKY

Typ: Délka: Věk:

TUKOVÝ METABOLISMUS

TC

HDL

LDL

TG

SACHARIDOVÝ METABOLISMUS

Glykémie náhodná

Glykémie nalačno

JATERNÍ TESTY

ALT

AST
GMT

DALŠÍ VYŠETŘENÍ

Metabolismus purinů
Kyselina močová
Urea
Kreatinin

POZNÁMKY

Nahoru