SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Nerovnosti ve zdraví » Podpora zdraví ve vyloučených lokalitách -...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Podpora zdraví ve vyloučených lokalitách - snižování zdravotních nerovností


Zajímavou publikaci k tématu podpory zdraví v sociálně vyloučených lokalitách si můžete stáhnout ve formátu  PDF 
 Obsahuje zkušenosti z provádění projektu PPZ Snižování zdravotních nerovností – podpora zdraví ve vyloučených lokalitách, který začal v roce 2015 a pokračuje 2. etapou i v roce 2016 v několika regionech České republiky.  Publikace shrnuje  údaje z posledních studií v této oblasti. Ovlivňuje chudoba, vzdělání, sociální postavení nebo etnicita  zdraví člověka?  Je podpora zdraví  potřebná a efektivní  i pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit? Odpovědi na tyto otázky naleznete v naší publikaci.

Pokud máte zájem s námi na projektu spolupracovat,  kontaktujte MUDr. Hanu Janatu, CSc. –  e-mail: hana.janata@szu_cz nebo  Bc. Evu Uličnou – eva.ulicna@szu_cz – Centrum podpory veřejného zdraví.   Nabízíme bezplatné preventivní programy přímo ve vaší lokalitě nebo konzultace a poradentství.

V rámci projektu NPZ - PPZ Snižování zdravotních nerovností - podpora zdraví ve vyloučených lokalitách, nabízíme realizování preventivních programů zdarma:

  • Zdravý zoubek - Interaktivní program s maňásky pro MŠ a 1-3. třídu ZŠ. Děti se zábavnou a hravou formou seznámí se základy zubní hygieny jako nedílnou součástí zdravého životního stylu. Kontakt pro objednání programu:  e-mail: eva.ulicna@szu_cz, tel. : 267 082 501

            Ukázka z programu na https://www.youtube.com/watch?v=fUYZifPZueA

  • Prevence kouření hravě - Interaktivní program prevence kouření pro 1. stupeň ZŠ. Součástí je loutkové představení. Kontakt pro objednání programu: e-mail: eva.ulicna@szu_cz, tel. : 267 082 501, více informací o programu zde 

  • Prevence úrazů hravě - Interaktivní program prevence úrazů pro MŠ a 1.-3. třídu ZŠ. Kontakt pro objednání programu: e-mail: eva.ulicna@szu_cz, tel. : 267 082 501, více informací o programu zde 

Nabídka preventivních programů

Projekt Snižování zdravotních nerovností

Je to i tvůj příběh - kampaň

 

Zdravotně výchovné materiály pro sociálně vyloučené lokality

Materiály z oblasti podpory zdraví jsou určeny pro sociální pracovníky, zdravotníky, školy, neziskové organizace a další subjekty, které působí v sociálně vyloučených lokalitách. V případě zájmu o publikace kontaktujte Bc. Evu Uličnou, eva.ulicna@szu_cz

Zdraví rodiny

  • Zdravá rodina  - rádce a pomocník pro rodinu. Obsahuje základní informace z oblasti zdraví. Klienti si mohou do brožury poznamenat termíny preventivních prohlídek a kontakty na lékaře. Určeno pro terénní práci s rodinou.

Správná výživa a pohyb

Prevence infekčních onemocnění

Pro děti

Nahoru