Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Tabák a alkohol » Koordinační, monitorovací a výzkumné pracoviště... » ALKOHOL » Projekt ODHIN
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Projekt ODHIN

ODHIN je celoevropský projekt výzkumných institucí z devíti evropských zemí (7. Rámcový program EU), který si klade za cíl optimalizovat poskytování intervencí zdravotní péče, aby bylo možno lépe integrovat výsledky klinického výzkumu do každodenní praxe. Projekt ODHIN využívá postupy časné identifikace a krátké intervence (IBI) u rizikové a škodlivé konzumace alkoholu (HHAC) v primární zdravotní péči (PHC). Zprávu o výsledcích úvodního posouzení dostupných služeb oblasti omezování  rizikového a škodlivého pití alkoholu  najdete zde:


Zprava_WP4_ODHIN.pdf Zpráva ODHIN.pdf (1,98 MB)

 

 

ODHIN -  Přehledy základních skutečností

Proces a politické implikace podporující poskytování screeningu a krátké intervence proti nezdravému životnímu stylu: výsledky tří přehledových studiií z literatury
ODHIN_PROJECT_FACTSHEET_WP2CZE.pdf ODHIN PROJECT FACTSHEET WP2
 
Důkazy efektivity nákladů – porovnání výsledků z Itálie, Nizozemska a Polska: důsledky pro širší EU
ODHIN_PROJECT_FACTSHEET_WP3_DEFINITIVE.pdf ODHIN PROJECT FACTSHEET WP3
 
 Zvládání problémů s alkoholem v práci evropských praktických lékařů: výsledky evropské studie ODHIN zaměřené na názory praktických lékařů
ODHIN_PROJECTFSWP4CZ.pdf ODHIN PROJECT FACTSHEET WP4
 
Zpráva o hodnotícím dotazníku ODHIN. Popis dostupných služeb pro snižování rizikového a škodlivého užívání alkoholu
ODHIN_PROJECTFSWP6CZE.pdf ODHIN PROJECT FACTSHEET WP6

Nahoru