Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Škola a zdraví
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Škola a zdraví

p_mladi_02.jpg Jedním z cílů Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví pro všechny v 21. století je cíl 4: Zdraví mladých. Strategie péče o zdraví zahrnuje celoživotní podporu zdraví, jejíž složkou je výchova jedince k odpovědnosti za zdraví.Významnými aktéry procesu podpory zdraví dětí a mládeže jsou rodiče a pedagogové, významnou institucí je škola, kterou prochází prakticky celá populace žijící v dané zemi.


 

Nabídka pro školy

 Akreditované vzdělávací programy. 


 

Projekt "Sweden Loves Children"

5. květen 2014

Projekt "Sweden Loves Children" je zaměřen na podporu bezpečnosti dětí a prevence úrazů. Cílem je podpořit šíření informací a zvýšit povědomí o této problematice napříč celou společností. Součástí projektu je webový portál, brožurka a také rodinný víkend, který bude probíhat ve dnech 17.-18. května v areálu IKEA v Praze 5 – Zličín. Projekt organizuje Velvyslanectví Švédska a Business Sweden (obchodní oddělení) ve spolupráci se švédskými a českými partnery. Jedním z partnerů je i SZÚ, konkrétně Centrum podpory veřejného zdraví, které bude na akci zajišťovat semináře 1. pomoci pro veřejnost a edukaci pomocí informačních materiálů.


 

Program Škola podporující zdraví


 

Zdravotně výchovné materiály

brožury, letáky, plakáty


 

Studie zdraví a životního stylu dětí a školáků

Zdraví a životní styl dětí a školáků 2010, Životní styl a zdraví mládeže v Kraji Vysočina, Saturace jodem a jodurie 11-12ti letých dětí z 6ti oblastí v ČR v roce 2012-2013  


 

Sedíme zdravě - plakát

"Jak správně sedět", "Správná velikost a tvar školního nábytku"


 

Jak vybrat školní brašnu?

Užitečné rady pro nákup a používání


 

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice – aktuální témata.

Informace o 2. národní konferenci, kterou 6. června 2012 uspořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR, pod záštitou místopředsedy výboru PhDr. Marcela Chládka, MBA


 

Interaktivní programy pro děti

Pyramida zdravé výživy, Můžeš předejít úrazu?, Týká se mě násilí?


 

Konzultační den k problematice výživy

Sdělení přednesená na Konzultačním dnu hygieny dětí a mladistvých 17.3.2010


 

Správnou výživou proti anorexii a bulimii

Informace o  seminářích pro pedagogy


 

Školní nábytek

Doporučení MŠMT a Státního zdravotního ústavu


 

 

 

Nahoru