SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Zdravější životní styl » Metodické postupy v poradenství » Somatické vyšetření
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Somatické vyšetření

Vyšetření TK


Tlak krevní (TK)

Měří se rtuťovým tonometrem standardním způsobem podle jednotné metodiky WHO (CINDI)/ISH (Mezinárodní společnost pro hypertenzi).
Měření se provádí u sedícího klienta po 10 minutovém uklidnění na pravé paži (při první návštěvě klienta na obou pažích) s volně podloženým předloktím ve výši srdce. Standardně se využívá rtuťový sfygmomanometr s přiměřeně širokou manžetou (při obvodu paže od 33 cm je obvyklá manžeta šíře 12 cm, u paže s obvodem 33 - 41 cm manžeta 15 cm a u paže nad 41 cm manžeta šířky 18 cm).
Hodnota diastolického tlaku (DTK) se odečítá s přesností na 2 mmHg při vymizení ozev (V. fáze podle Korotkova). V těhotenství a při thyreotoxikóze se odečítá DTK ve IV. fázi Korotkova fenoménu (náhlé oslabení ozev). U dětí do 13 let odečítáme v IV. i V. fázi (fenomén nekonečného tónu).
Měření opakujeme 3x a řídíme se průměrem z 2. a 3. měření.
Za arteriální hypertenzi se podle kritérií WHO/ISO z r. 1993 označuje opakované zvýšení TK ł 140/90 mmHg prokazované alespoň u 2 ze 3 měření TK, pořízených alespoň při dvou různých návštěvách.

Hodnocení TK (mmHg)
STK Image DTK Hodnocení
<100 nebo < 60 hypotenze
<120 a < 80 optimální krevní tlak
120 - 129 a 80 - 84 normální
130 - 139 nebo 85 - 89 zvýšený normální
140 - 159 nebo 90 - 99 stadium 1 (mírná) hypertenze
>140 a <90 izolovaná systolická hypertenze
140 - 149 a <90 podskupina hraniční izolované systolické hypertenze
160 - 179 nebo 100 - 109 stadium 1 (mírná) hypertenze
140 - 159 nebo 90 - 99 stadium 2 (střední) hypertenze
>180 nebo >110 stadium 3 (závažná) hypertenze

Nahoru