Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Škola a zdraví » Správnou výživou proti anorexii a bulimii
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Správnou výživou proti anorexii a bulimii

Informace o  seminářích pro pedagogy


Problematika poruch příjmu potravy je stále živá, aktuální a je potřeba abychom na ni reagovali, patří mezi témata primární prevence sociálně patologických jevů. Naší reakcí je pracovní manuál k projektu „Správnou výživou proti anorexii a bulimii“ na CD a doprovodný plakát „Třináct pomocníků pro lepší den“.

Cílem je poskytnout pedagogům strukturované a prakticky orientované informace, které umožní pedagogům preventivně působit na žáky. Důraz je kladen na preventivní aktivity vedoucí ke zvyšování odolnosti žáků vůči rizikům vedoucím k poruchám příjmu potravy (aktivity posilující sebevědomí, problematika správného stravování a pohybové aktivity, role médií a reklamy.)

Manuál je určený zejména učitelům na 2. stupni základních škol a víceletých gymnázií. Skládá se ze tří hlavních oddílů – stručný teoretický základ k problematice, příběhy ze života nemocných a části věnované práci s dětmi, která zahrnuje úkoly, hry, náměty k dramatizacím, diskusím atd. Součástí manuálu je i přehled literatury a odkazů na webové stránky, kde mohou učitelé i žáci najít další informace týkající se problematiky a využít je nejen při společné práci, ale i k samostudiu.

Vhodnost aktivit a způsob práce s žáky byl diskutován se skupinou pedagogů při tvorbě manuálu. Řada aktivit byla v praxi vyzkoušena. Práce s manuálem není časově ohraničená, lze jej využít jako celek, ale i čerpat jen některé aktivity dle potřeby. Jako nejvýhodnější forma práce s tématem se nám jeví projektová výuka (projektový den), kde je možné dotknout se několika rizikových faktorů vedoucích k mentální anorexii, mentální bulimii zároveň.

CD s manuálem i plakát je předáván pedagogům po absolvování semináře „Správnou výživou proti anorexii a bulimii“. Nejbližší semináře se konají 31.3. 2010 a 12.5. 2010 na Státním zdravotním ústavu, Praha 10, Šrobárova 48

 

z_manualu_Spravnou_vyzivou_proti_anorexii_a_bulimii.pdf Ukázka z manuálu „Správnou výživou proti anorexii bulimii“.pdf (56,44 KB)

Nahoru