Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Tabák a alkohol » Koordinační, monitorovací a výzkumné pracoviště... » TABÁK » Studie » Studie Kuřáctví dospělé populace ČR 2011
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Studie Kuřáctví dospělé populace ČR 2011

Pravidelná průřezová populační studie Zdraví a škodlivé návyky je zaměřena na prevalenci kuřáctví a postoje české dospělé populace ve věku 15 – 64 let k problematice užívání tabákových výrobků. Studie je realizována řízeným rozhovorem tazatele s respondentem u vzorku populace ČR v počtu cca 1400 osob a je reprezentativní pro ČR podle věku, pohlaví a regionu. Informace o studii vč. podrobné analýzy získaných dat a porovnání výsledků v letech 1997 až 2011 naleznete v přiloženém  souboru.


ZpravaKuractvi2011.pdf Kuřáctví dosp.populace 2011.pdf

Nahoru