Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Tabák a alkohol » Užívání tabáku v České republice 2013
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Užívání tabáku v České republice 2013


    Hlavním cílem výzkumu bylo získat informace o užívání tabáku v české dospělé populaci ve věku 15 let a více. Poznatky z populačního výzkumu poskytují informace především o stanovení podílu zdravotně rizikového chování a určení demografických a sociálních charakteristik ohrožené populace. Vývojový trend počtu kuřáků mezi dospělými občany v ČR je v posledních deseti letech poměrně stabilní. Pohybuje se mezi  28 - 32 % (Sovinová et al., 2012)

UzivaniTabaku2013.pdf Uzivaní tabáku v České republice 2013.pdf (781,93 KB 1.08.2014)

Nahoru