SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Tabák a alkohol » Užívání tabáku v České republice 2013
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Užívání tabáku v České republice 2013


    Hlavním cílem výzkumu bylo získat informace o užívání tabáku v české dospělé populaci ve věku 15 let a více. Poznatky z populačního výzkumu poskytují informace především o stanovení podílu zdravotně rizikového chování a určení demografických a sociálních charakteristik ohrožené populace. Vývojový trend počtu kuřáků mezi dospělými občany v ČR je v posledních deseti letech poměrně stabilní. Pohybuje se mezi  28 - 32 % (Sovinová et al., 2012)

UzivaniTabaku2013.pdf Uzivaní tabáku v České republice 2013.pdf (781,93 KB 1.08.2014)

Nahoru