SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Zdravé stárnutí
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zdravé stárnutí

p_starnuti.jpg Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost plně využít svůj zdravotní potenciál a aktivně se podílet na životě společnosti (Zdraví21, cíl 5). Vývoj demografické situace v ČR předpokládá rostoucí podíl stárnoucí ( 50+) a staré populace (80+), která bude postupně   ekonomicky neaktivní. Nicméně je to 6 % starých  lidí,  kteří vyžadují  trvalou péči  v institucích. Naprostá  většina  seniorů je   schopna  sama o sebe  se  postarat. S rostoucím věkem  přibývá fyzických i  duševních  omezení  z důvodů fyziologie stárnutí, ale  i vlivem společenských  stereotypů, který se odráží na pasivitě samotných starých a stárnoucích lidí, kteří se  bojí učení   nových  dovedností i zapojování do nových  aktivit. To  se  odráží i na  přístupu k péči o  své  zdraví,  která  se  většinou omezuje  na  pasivní  konzumaci předepsaných a  často zbytečně a nadbytečně předepsaných  léků. Podpora  zdraví a  zdravotní  informace  o zdravé  výživě mají  prokázaný  efekt  v každém  věku. Například  fyzická  aktivita  snižuje  pravděpodobnost  úrazů a  nekouření  na  prokázaný  pozitivní efekt  na  kardiovaskulární   zdraví u lidí, kteří přestali  kouřit v až 75 letech. Trénink paměti  a  další duševní  aktivity  dokážou zabránit rozvoji demence  nebo  ho  zpomalit. Sociální  kontakty a pocit  potřebnosti  a  užitečnosti u  starých  lidí  snižují  výskyt  deprese a  psychiatrických  onemocnění.


 

 

 

 

Video jednoduché cvičení nejen pro seniory


 

Zdravotně výchovné materiály

Brožury, letáky


 

Lékárna na talíři

Projekt Lékárna na talíři je zaměřen na zlepšování vědomostí a dovedností pracovníků sociální péče a seniorů v oblasti výživových zvyklostí, výběru a přípravě pokrmů podporujících zdraví a napomáhajících odstraňování zdravotních obtíží typických pro seniorský věk.


 

Zdravé stárnutí I.,II. - aktivizace seniorů v regionech

Informace o projektu podpory zdraví věnovanému seniorům


 

Zdravé stárnutí: dokumentární filmy

Příklady dobrých praxí - ke stažení


 

 

Nahoru