Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Zdravější životní styl
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zdravější životní styl

p_aktivita_03.jpg Životní styl představuje z hlediska ovlivnění zdraví jeden z nejvýznamnějších faktorů. Jeho vliv se uplatňuje v celé řadě oblastí života - v rodině, ve škole, na pracovišti, volnočasových aktivitách atd. Na neuspokojivém zdravotním stavu se významně podílela a dosud podílí nevhodná skladba výživy spojená s nízkou pohybovou aktivitou populace (Zdraví21, cíl 11). Mezi onemocnění, na jejichž vzniku a vývoji se do značné míry podílí životní styl, patří v první řadě onemocnění srdečně-cévní, nádorová a metabolická. Pro další zlepšování zdraví jsou pozitivní změny životního stylu jedním z nejdůležitějších a nejsložitějších cílů společnosti. Základem prevence, ale i léčby, kardiovaskulárních i nádorových onemocnění je omezení zdravotních rizik životního stylu, zejména v oblasti výživy, kuřáctví, tělesné aktivity a stresu. Vhodným uplatněním faktorů životního stylu by bylo možno zabránit až 80 % předčasných úmrtí na srdečně-cévní a nádorová onemocnění.


 

Školní informační kanál - moderní forma primární prevence

  O svém zdraví si rozhoduješ sám/sama - projekt podpory zdraví v dotačním řízení MZ v rámci programu NPZ PPZ  


 

Zdravotně výchovné materiály

Letáky, brožury, plakáty


 

Dny zdraví


 

Nová strategie Zdraví 2020 (Health 2020)

Nová strategie WHO na podporu zdraví a blahobytu


 

Ochrana a podpora zdraví

Publikace určená  především pro studenty bakalářských oborů lékařských fakult


 

Metodické postupy v poradenství

Metody a postupy v poradenství podpory zdraví


 

Poznejte rizika svého životního stylu

Interaktivní program zaměřený na vyhodnocení ovlivnitelných rizikových faktorů. Stránky jsou  pomocníkem těm, kteří cítí odpovědnost za vlastní zdraví a spokojený život.


 

Nahoru