SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Faktory pracovního prostředí » Fyziologické » Ergonomické checklisty a nové metody práce při...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Ergonomické checklisty a nové metody práce při hodnocení ergonomických rizik

Jedná se o materiál věnovaný hodnocení ergonomických rizik se zaměřením na rizika vedoucí k poškození pohybového aparátu.


Materiál je určen především zaměstnavatelům a dozorovým orgánům působícím v oblasti BOZP k usnadnění jejich orientace v této složité problematice, ke správnému vytipování zdravotních rizik a k vhodnému nasměrování nápravných opatření k jejich omezení.

Kromě orientačních checklistů, které jsou vodítkem pro vyhledávání ergonomických rizik, materiál obsahuje i cheklisty pro vyhodnocování důležitých parametrů pracovního místa a pracoviště. Součástí materiálu jsou i nové hodnotící metody, z nichž lze vycházet při posuzování možného rizika poškození zdraví z práce.

Materiál zpracovaný NRP pro fyziologii a psychofyziologii práce SZÚ/CPL ke stažení - Ergonomické checklisty (verze unor2008) Ergonomické checklisty (verze únor 2008) (4,19 MB

 

 

 

Nahoru